Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij de eindopdracht van PB0802 heb ik gekozen voor het databestand Hechting en psychische (on)gezondheid bij pubers. In de instructie bij de opdracht staat in tabel 1 de samenstelling van de (sub) schalen van de vragenlijsten. Volgens het onderschrift kan je hier zondermeer gebruik van maken.. Echter, de subschalen Communicatie, Vertrouwen en Vervreemding/Isolement bevatten slechts 2 (item 1 en 6) van de 6 items die volgens de schaal Veilige hechting gehercodeerd moeten worden. Is dat juist? Het lijkt mij vreemd dat in de ene samenstelling van een schaal een item gehercodeerd moet worden en dat die hercodering in de subschaal wegvalt.

De subschalen zijn geen van allen intern consistent, met de genoemde items. Dat lijkt in strijd met de opmerking dat deze schalen 'zondermeer gebruikt kunnen worden'. Hoe moet ik hier mee omgaan?
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (660 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Dag Eveline,

Volgens mij klopt het wel. De items IPPA1 en IPPA6 zijn in (1) zowel de hoofdschaal veilige hechting als (2) de subschalen communicatie en vertrouwen in gehercodeerde vorm opgenomen. Dat is dus consistent. Daarnaast zie ik dat de schaal veilige hechting vier items uit de subschaal vervreemding bevat allemaal in gehercodeerde vorm, want  deze schaal vertegenwoordigt (inhoudelijk) het tegendeel van veilige hechting.

MvG, RvG
door (13.1k punten)
geselecteerd door
Bedankt Rolf, ik snap nu waarom in de subschaal Vervreemding geen hercodering is opgenomen.

Ik begrijp alleen nog niet waarom de schalen geen van alle intern consistent zijn. Er zitten overal items in die voor problemen zorgen als je naar de indicatoren van consistentie kijkt (Cronbach's alpha, gemiddelden van de items, inter-item correlatie en de item-restcorrelatie). Hoe moet ik daar mee omgaan?
Probeer de schalen zo goed mogelijk te verbeteren, maar gooi niet alle items weg. Bedenk dat dit een relatief kleine steekproef is. Het is natuurlijk ook nuttig om een factoranalyse uit te voeren. Ik neem aan dat je nu zelfstandig verder kunt.
...