Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij opdracht 1.3.4 kan ik niet achterhalen/begrijpen waarom de mediaan waarde "1" heeft bij de variabele "vestiging" en "27" bij de variabele "inzicht.
in Methodologie door (530 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Dit is de definitie van mediaan: "De middelste waarde nadat alle waardes van klein naar groot werden geordend". Als er een even aantal waardes is, dan is er uiteraard geen "middelste" waarde en dan neemt men het gemiddelde van de waardes links en rechts van het midden.
 
Als je de waardes van "vestiging" ordent van klein naar groot, dan krijg je een rij met eerst 63 keer de waarde "1", dan 24 keer "2" en ten slotte 15 keer de waarde "3".
In totaal heb je dus 102 waardes, en even getal, dus je zult het gemiddelde moeten nemen van de twee waardes links en rechts van het "midden". Dat is twee keer "1". Immers, je hebt 50 keer "1", dan twee keer "1" links en rechts van het midden, en dan 11 keer "1", 24 "2" en 15 "3". Dus zowel links als rechts van de twee "middelste" waardes heb je 50 andere waardes. De mediaan is dus het gemiddelde van die twee enen, en dat is uiteraard "1".
 
Als je alle waardes van inzicht op een lange rij plaatst, dan zuil je merken dat er twee keer "27" staat links en rechts van het "midden". Dus hier is de mediaan het gemiddelde van 27 en 27, dus 27.
 
In SPSS kun je dit snel zien met Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies. Daar staat alles mooi geordend volgens waarde van klein naar groot. Bij "Inziicht" ga je zien dat er 44 waardes zijn kleiner dan 27, dan 12 met waarde 27, en de rest is groter dan 27. Zo zie je dus dat posities 51 en 52 ("de middelste") beide ingenomen worden door 27.
 
Luc
 
 
 
door (7.9k punten)

Beste Luc,

Hartelijk dank voor je snelle reactie, fijn!
Ben nog even aan het puzzelen, zal mijn gedachtegang even schetsen:

1) Je hebt bij de variabele vestiging inderdaad de volgorde 63 x 1, 24 x 2 en 15 x 3 =
    totaal 102 waarden;

2) "Vroeger" heb ik geleerd dat je bij een even waarde een gemiddelde moet nemen,
    precies zoals jij aangeeft in je uitleg. Het trucje wat ik daarbij geleerd heb, was
    deel de totale waarde door 2, deze positie plus 1 positie naar rechts, daar neem je
    het gemiddelde van, bijvoorbeeld:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  -> mediaan = 5,5 (5,5 links van de mediaan/midden en 5,5
                                                                  rechts)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -> mediaan = 6,5 (6,5 links van de mediaan/midden en
                                                                           6,5 rechts).

    Als ik dit toepas op de 102 waardes van de variabele vestiging, kom ik uit op
    positie 51+52 = 1+1=1 ->mediaan = 1.

3) Nog een vraag: ik krijg in SPSS niet het overzicht van de totale waarde op
    volgorde gesorteerd te zien (zoals bij inzicht het geval is) klopt dit? Ik krijg als ik
    "analyze/descriptive statistics/freqencies" alleen een tabel met de totalen
    opgesomd, dus 63 x 1, 24 x 2 en 15 x 3.

Als ik bovenstaande rekenmethode toepas bij de variabele "inzicht" krijg ik de volgende berekening:

1) Wederom 102 totaalwaarde = 102/2 = 51, dus mediaan ligt tussen positie 51 en
    52;
2) Vanaf positie 45 t/m positie 56 valt de waarde 27, dus positie 51 en 52 zijn beide
    27, dus 27+27/2=27.

Werkt dit in alle gevallen zo of kan ik beter een andere rekenmethode aanhouden?

Wederom dank voor de beantwoording!

Met vriendelijke groet,
Louise Poot

Dit werkt in alle gevallen zo wanneer je een EVEN aantal waarden hebt: je telt de waarden links en rechts van het midden op en deelt de som door 2, dat is het gemiddelde van die 2 en per definitie de mediaan.

Bij een ONEVEN aantal waarden neem je gewoon de middelste waarde in het rijtje.

In praktijk ga je dit nooi doen. Je laat SPSS (of een ander pakket) zo'n saaie klussen klaren...

Luc
Super Luc, helemaal duidelijk, DANK!
...