Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
KDA 1.4.1 Casus 3:

a) Hoe kan het dat de mediaan "4" is, welke de klasse MBO aanduidt? Hoe komt men hier aan?

b) Er wordt gesteld: "iets meer dan de helft een score van "45 of lager" op klachten heeft. Ik kan alleen terug vinden dat 64,8% in de klasse 40-49 valt, hoe komt men dan op 45 of lager?

c) Mediaan valt in gezondheidsklasse 40-49. Maar de mediaan bereken je toch door 108/2 = 54?

d) De gemiddelde score van de variabele discriminatie = 11,62 en van seksuele intimidatie = 11,94. Echter deze gegevens kan ik niet in de verstrekte opgaven terug vinden, behalve in de informatie buiten deze opgave om, klopt dit?
Gesloten met het bericht: Ik heb de antwoorden reeds zelf gevonden. Mediaan en modus duideijk en de gezondheidsklasse stonden nog niet in mijn SPSS schema, dus die heb ik toegevoegd waarna ik het wel begreep.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (530 punten)
gesloten door
Ik geef toch even mijn antwoorden op uw vragen.

a) Zie de tekst in de bron Centrum en Spreidingsmaten:
In een frequentietabel kan de mediaan bepaald worden door te kijken bij welke waarde het cumulatieve percentage boven de 50 ligt.
Als we dat toepassen op deze casus dan komen we dus uit bij MBO.

b) Voor gezondheidsproblemen zijn er twee variabelen: de variabele gezondheidsproblemen en de variabele waarin de klachten gecategoriseerd zijn. Als u de frequentieverdeling van de ongecategoriseerde variabele uitdraait dan ziet u dat 52.8% het cumulatieve percentage bij 45 klachten is. 52.8% heeft dus minder dan of gelijk aan 45 klachten.

c) Ik verwijs hier nogmaals naar de bron Centrum en Spreidingsmaten.

d) Die gemiddelden moet u zelf berekenen (mbv SPSS).
...