Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
KDA 2.1.1

a) waarom bij de 1e hypothese wel expliciet de vergelijking/relatie gemaakt naar de andere groep (traditionele wijze) en in de 2e hypothese is de andere groep niet vermeldt? Is dit bewust gedaan?

b) Ik heb 2 aparte hypothesen geformuleerd tav de variabelen "inzicht" en "werkdruk", beredeneerd vanuit de vraagstelling waarin wordt aangegeven dat het om meerder variabelen gaat, namelijk inzicht, werkdruk en betrokkenheid. Waarom is in het antwoord 1 hypothese geformuleerd waar niet alledrie deze variabelen in terug komen?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (530 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
a) In de tweede hypothese wordt de werkdruk voorafgaande aan de invoering van de nieuwe werkwijze vergeleken met de werkdruk na invoering van de nieuwe werkwijze. Met andere woorden de score op de voormeting wordt vergeleken met de score op de nameting. Hier worden dus NIET twee verschillende groepen proefpersonen vergeleken, maar worden de scores op de voormeting vergeleken met de scores op de nameting. Er is dus geen andere groep waarmee vergeleken wordt, maar er worden twee scores van dezelfde groep vergeleken.

b) U had inderdaad drie hypothesen kunnen formuleren: over inzicht, betrokkenheid en werkdruk nameting. Wij hebben tamelijk arbitrair gekozen voor een hypothese.
door (1.1k punten)
...