Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik heb gegevens verzameld:  bij 36 participanten scores op 6 variabelen op intervalniveau (3 scores bij 2 raters, docenten) en scores op 2 variabelen op rationiveau (het cijfer van de docenten); voor analyse heb ik de correlaties tussen de scores en het cijfer van docent RC vergeleken met die van docent WE, voor inter-rater reliability. Dat levert Pearson's r op: uit cursus OU 2014 Kwantitatieve Data-Analyse (bron Samenhang tussen twee variabelen: correlatieanalyse, blad 4) maak ik de waarden op: .10-.40 zwak positief, .40-.70 middelmatig positief, .70-.90 sterk positief;

VRAAG: welke conclusie kan ik verbinden aan waarden van Pearson's r: dat een sterk positief verband wijst op een samenhang tussen scores en als dat het geval is dat de score dus een betrouwbaar gegeven is?
Gesloten met het bericht: Via priveberichten is overeengekomen dat eerst contact wordt gezocht met de begeleider. Op basis daarvan kan dan eventueel voor een statistisch consult worden gekozen.
in Methodologie door (250 punten)
gesloten door
Voor welke cursus is deze vraag? Dit valt buiten het curriculum. Als het voor een bachelor- of masterthese is: het klinkt alsof het nodig is om een stap terug te nemen en te kijken naar wat nu precies het doel is. Dat kan via je begeleider, die een statistisch consult kan aanvragen. Wij beantwoorden geen 'buitencurriculaire' vragen voor bachelor- en mastertheses, omdat er zoveel verschillende subjectieve besluiten in genomen kunnen worden dat het belangrijk is dat je begeleider(s) gelijk meebeslissen. Ik kan overigens wel al aangeven dat het geen goed idee is om een 'harde grenswaarde' te hanteren als beslissingecriterium. Maak in plaats daarvan visualisaties en bepaal of je vindt dat gegeven de context van de dataverzameling en het onderzoek de scores voldoende vaak overeenstemmen.
...