Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik heb de ICC (IntraClass Correlation) berekend voor interrater reliability, model two-way mixed, type absolute agreement en ook type consistency; de hoogst gevonden ICC's liggen tussen .600 en .700; er zijn er twee boven .700, nl. .739 en .750; Ik heb gelezen dat ICC .700 moet zijn voor een goede betrouwbaarheid.

VRAAG: hoe moet ik die gevonden waardes interpreteren? Is een waarde tussen .600 en .700 bruikbaar als indicatie dat de twee scores van de raters op een toetscriterium uit de rubric wijzen op de geschiktheid van het toetscriterium?
Gesloten met het bericht: Via priveberichten is overeengekomen dat eerst contact wordt gezocht met de begeleider. Op basis daarvan kan dan eventueel voor een statistisch consult worden gekozen.
in Methodologie door (250 punten)
gesloten door
Voor welke cursus is deze vraag? Dit valt buiten het curriculum. Als het voor een bachelor- of masterthese is: het klinkt alsof het nodig is om een stap terug te nemen en te kijken naar wat nu precies het doel is. Dat kan via je begeleider, die een statistisch consult kan aanvragen. Wij beantwoorden geen 'buitencurriculaire' vragen voor bachelor- en mastertheses, omdat er zoveel verschillende subjectieve besluiten in genomen kunnen worden dat het belangrijk is dat je begeleider(s) gelijk meebeslissen. Ik kan overigens wel al aangeven dat het geen goed idee is om een 'harde grenswaarde' te hanteren als beslissingecriterium. Maak in plaats daarvan visualisaties en bepaal of je vindt dat gegeven de context van de dataverzameling en het onderzoek de scores voldoende vaak overeenstemmen.
...