Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ben inmiddels bezig met de studietaken 5.6.5 en 5.6.8, komt bij beide taken de volgende informatie.

5.6.5

De regressiecoëfficiënt (b) van statistiekkennis is negatief, en heeft een bijbehorende effectgrootte (β) die klein maar niet verwaarloosbaar klein is (95%
BI voor b is [ − 0.52; 0.03], puntschatting voor b = − .24; SE = .14; β = − .14; p = .081). Het resultaat is niet statistisch significant volgens het 5% criterium,
want de gevonden p > .05, dus de kans op het gevonden resultaat of extremer (een b < − 0.24 of een b > 0.24) is ruim 8% onder de nulhypothese (dus,
aangenomen dat er geen effect is in de populatie).

Vraag: hoe komen jullie aan de 8 procent? is dat 0.081 keer 100?

5.6.8

De regressiecoëfficiënt (b) van leeftijd is negatief, en heeft een bijbehorende effectgrootte (β) die middelmatig is (95% CI [ − 0.22; − 0.04], b = − 0.13;
SE = 0.04; β = − 0.27; p = .004. Het resultaat is statistisch significant volgens het 5% criterium, want de gevonden p < .05, dus de kans op het gevonden
resultaat (b = − 0.13) of extremer (b < − 0.13 of b > 0.13) is 0.41% als er eigenlijk geen effect is in de populatie.

Vraag; hoe komen jullie aan 0.41? is dat de p-waarde keer 100?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (180 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
0.081 is 8%. Procent wil niets anders zeggen dan per honderd, en als 100% gelijk is aan 1, wat het bij $p$-waardes altijd is, komt 0.081 overeen met 8%.

Bij de tweede heb je gelijk. De $p$-waarde is het percentage. De $p$-waarde is hier 0.0041.

De $p$ staat volgens mij voor proportie, wat weer een andere benaming voor percentage is.
door (7.5k punten)
bewerkt door
...