Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Eindopdracht. Onafhankelijke variabelen zijn registratielast en veerkracht.

Ik heb een vragenlijst gemaakt met 11 items om mijn afhankelijke variabele intrinsieke motivatie te meten.  Hierin zitten items die verwijzen naar aspecten van intrinsieke motivatie (autonomie, verbondenheid, competentie). De betrouwbaarheidsanalyse met alle items geeft een redelijke c. alpha; .746, maar er zijn wel wat inter-itemcorrelaties < 0.2,  en ook wat corrected item-total correlaties kleiner dan 0.3.

Bij factoranalyse komen er drie factoren uit, zie onderstaande patternmatrix (Promax rotatie) Wat moet ik hier nu mee doen? Drie schalen maken? Items verwijderen? Ik heb allerlei selecties van vragen geprobeerd maar kan er geen duidelijke afzonderlijke constructen uit aflezen. 

Of moet ik regressieanalyses op aparte clusters van vragen die op elkaar lijken uitvoeren?

patternmatrix

Gesloten met het bericht: Deze vraag gaat over het tentamen (i.e. de eindopdracht), en daar mogen wij niet mee helpen. We mogen alleen algemene vragen beantwoorden, nooit vragen over examens.
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (230 punten)
gesloten door
...