Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

De syntax in 5.2 gegeven geeft veel te foutmeldingen. Uit wanhoop heb ik nu een aantal dingen handmatig ingevoerd, maar weet niet zo goed hoe ik dat moet doen met missing links bijvoorbeeld. (Ik ben al ruim een dag aan het klooien) Ik heb heel sterk de neiging zelf de half ingevulde vragenlijsten eruit te halen, maar volgens mij mag je dat niet zelf doen. Je mag niets veranderen in de database toch? 

Wat kan ik wel doen? Ik wil zo graag gewoon het vak gaan doen ipv een syntax uitzoeken. Mijn syntax is;

Gesloten met het bericht: Ik heb inmiddels wat anderen gesproken. In plaats van met de syntax heb ik het handmatig opgelost.
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (340 punten)
gesloten door

Normaal 'debug' je statistische analyses een voor een. Dus laten we dat hier even proberen te benaderen: we kijken alleen naar het eerste commando.

Dit gaat kennelijk wel goed, want de eerste regel geeft geen foutmelding (dat zie je bij de foutmeldingen: er is immer een kolom 'Line').

Het tweede commando geeft wel een fout: twee zelfs, kennelijk. De eerste is "The variable list is empty." Kennelijk wil dit commando een variable list en vindt hij dat die leeg is. De tweede zegt dat er geen formaat wordt gespecificeerd. Dus, laten we bij die regel beginnen. Maar, in die screenshot kan ik die niet goed genoeg zien. Zou je je antwoord kunnen bewerken en onder de screenshot (want die hebben we nog wel nodig want daar staan de foutmeldingen in) gewoon de syntax zelf kunnen copy-pasten? Dan kunnen we gaan kijken wat er verkeerd staat in die regel.

bedoel je zo?

formats sekse (f1.0).
formats leeftijd (F3.0).  
formats bbs1 to bbs24 (F1.0).  
compute respnum = $casenum.
formats respnum (f3.0).  
value labels sekse  
1 'man'  
2 'vrouw'.
variable labels respnum 'respondentnummer' sekse 'sekse' leeftijd 'leeftijd'.
missing values sekse leeftijd (0).  
missing values sekse leeftijd bbs1 to bbs24 (0).
count missers_bbs  = bbs1 to bbs24 (sysmis).  
select if (missers_bbs < 5).
execute.  
count nullen_bbs  = bbs1 to bbs24(0).  
select if (nullen_bbs < 5).
execute.
ik heb ook geprobeerd alles 1 voor 1 te doen toen ik foutmeldingen kreeg, maar dat hielp helaas niet.

dit is de syntax uit het werkboek

*********************************
*Syntax om databestand te verbeteren*
*********************************.
GET/FILE ‘c:\hulp\HSL_data_ruw.sav’.  
formats sekse (f1.0).
formats leeftijd (F3.0).  
formats hsl1 to hsl24 (F1.0).  
compute respnum = $casenum.
formats respnum (f3.0).  
value labels sekse  
1 'man'  
2 'vrouw'.
value labels hsl1 TO hsl24  
1 'sterk mee oneens'
2 ' gedeeltelijk mee oneens'
3 'niet oneens / niet eens'
4 'gedeeltelijk mee eens'
5 'sterk mee eens'.
variable labels respnum 'respondentnummer' sekse 'sekse' leeftijd 'leeftijd'.
***************************************
Definiëren en user missing values. Belangrijk!  *  
*********************************************.
missing values sekse leeftijd (0).  
missing values sekse leeftijd hsl1 to hsl24 (0).
*************************************************
* Cases met veel system missing values worden verwijderd*
*************************************************.
count missers_hsl  = hsl1 to hsl24 (sysmis).  
select if (missers_hsl < 5).
execute.  
***********************************************
* Cases met veel user missing values worden verwijderd *
***********************************************.
count nullen_hsl  = hsl1 to hsl24(0).  
select if (nullen_hsl < 5).
execute.
SAVE/OUTFILE ‘c:\hulp\HSL_data_definitief’/KEEP respnum sekse leeftijd HSL1 to HSL24.   
GET/FILE 'c:\hulp\HSL_data_definitief'.
Ik heb inmiddels wat anderen gesproken. In plaats van met de syntax heb ik het handmatig opgelost.
...