Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Beste Gjalt-Jorn,

Ik heb de bovenstaande instructies gevolgd, maar er gebeurt niets. Wat doe ik fout?

[Workspace loaded from ~/.RData]

> require('userfriendlyscience');
Loading required package: userfriendlyscience
Warning message:
package ‘userfriendlyscience’ was built under R version 3.3.3
> studentNr <- 851853941;
> set.seed(substring(studentNr, nchar(941)-2));
> dat <- dat[sample(nrow(dat), .6 * nrow(dat)), ];
in R en RStudio door (180 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Je hebt de code aangepast - dat wil zeggen, andere delen dan:

### Vul hier uw studentnummer in.
studentNr <- 833456129;

Je hoeft alleen daar je studentnummer in te vullen. Jij hebt echter ook deze regel aangepast, en dat moet niet:

### Stel de 'seed' voor random gegenereerde nummers in op de
### laatste drie cijfers van het studentnummer.
set.seed(substring(studentNr, nchar(studentNr)-2));

Die moet je zo houden als hij hier staat.

Verder: wat voor foutmelding krijg je?

En - als je geen foutmelding krijgt, doet hij het dan niet gewoon wel goed?

Kijk eens naar het aantal regels in je datafile voor en nadat je sampled?

Je kunt daarnaar kijken met het commando:

nrow(dat);

door (77.6k punten)

Hallo Gjalt-Jorn,

Het zag er veelbelovend uit, maar ergens gaat er weer iets fout. Ik heb de volgende commando's ingevoerd:

> require('userfriendlyscience');
Loading required package: userfriendlyscience
> studentNr <- 851853941; (Hierna verscheen in het vakje rechtsboven bij values mijn studentennummer. Dus tot zover leek het goed te gaan).
> set.seed(substring(studentNr, nchar(studentNr)-2)); (Hierna gebeurde er niets).
> nrow(dat); (R reageerde wel op dit commando, maar later ontvang ik een foutmelding wanneer ik dit commando gebruik; zie sessie hieronder).
[1] 2203

Tweede poging: 

Restarting R session...

> require('userfriendlyscience');
Loading required package: userfriendlyscience
Warning message:
package ‘userfriendlyscience’ was built under R version 3.3.3 
> studentNr <- 851853941;
> set.seed(substring(studentNr, nchar(studentNr)-2));
> nrow(dat);
Error in nrow(dat) : object 'dat' not found (R geeft nu een foutmelding voor dit commando).
> set.seed(substring(studentNr, nchar(studentNr)-2));
> nrow(dat);
Error in nrow(dat) : object 'dat' not found
> require('userfriendlyscience');
> studentNr <- 851853941;
> set.seed(substring(studentNr, nchar(studentNr)-2));
> nrow(dat);
Error in nrow(dat) : object 'dat' not found

Kun jij ontdekken wat er fout gaat? Zal ik R helemaal verwijderen en weer installeren?

Alvast bedankt voor je antwoord!

Nee hoor, het gaat goed. Bestudeer https://oupsy.nl/help/5083/steekproef-eindopdracht-experimenteel-onderzoek-voeren nog eens goed. Dan zie je vanzelf wat er fout gaat: je runt niet alle relevante regels. Dat script op https://oupsy.nl/help/5083/steekproef-eindopdracht-experimenteel-onderzoek-voeren is niet overcompleet ofzo :-) Je hebt alle regels nodig.

De tweede keer meld R dat 'dat' niet bestaat - en terecht, want als je R opnieuw opstart, zit die dataset niet meer in het geheugen. Die moet je dus opnieuw inladen (zie https://oupsy.nl/help/5083/steekproef-eindopdracht-experimenteel-onderzoek-voeren).
Het is gelukt (al eerder hoor, maar ik reageer wat laat). Bedankt voor je hulp!
...