Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In het voorgeschreven verslag voor de tentamenopdracht staat het volgende:

"In de condities waar voorlichting werd verstrekt werden proefpersonen random toegewezen aan twee experimentele condities. In de Formele-conditie waren de voorlichtende mannen formeel gekleed. In de informele conditie waren de voorlichtende mannen informeel gekleed."

Alleen wordt in de dataset ook voor de controleconditie aangegeven dat er formele of informele kleding werd gedragen. Dit is toch incongruent? Hoe moet hiermee om worden gegaan?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (200 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
door (63.0k punten)
Het is mij echter nog steeds niet duidelijk hoe de kleding, formeel of informeel, random werd verdeeld. Zo staat in het verslag:

Alle onderzoekers in het experiment waren mannen. In de condities waar voorlichting werd verstrekt werden proefpersonen random toegewezen aan twee experimentele condities.

Wisselden de onderzoekers per dag per supermarkt van kleding?

Waren er twee onderzoekers die elk anders gekleed waren en die om en om de klanten aanspraken?

Of waren de twee condities, formeel en informeel, per supermarkt verdeeld?
Kan ik alsjeblieft antwoord krijgen op mijn vervolgvraag?
In dezen heb je de vrijheid om dit naar eigen inzicht in te vullen. De meest relevante informatie voor het verslag staat in de opdrachttekst.

De impliciete opmerking (de casus is niet echt helder) kan ik in meekomen; de controlegroep voelt wat gekunsteld. Mijn advies is om het jezelf makkelijk te maken: vervang 'random toegewezen' met 'magie' en accepteer dat er iets randomagisch heeft plaatsgevonden. Eventueel kun je je (overigens goede) doorvragen verwerken in de discussiesectie wanneer de limitaties van de studie besproken worden
...