Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Voor de manipulatiecheck voor 'kleding' en 'geloofwaardheid' heb ik een T-toest uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de manipulatie niet is geslaagd. Levene's test is significant, wat betekent dat de varianties binnen de groepen niet gelijk zijn. Bij 2 anderen waarmee ik mijn uitkomsten vergelijk is Levene's test niet significant, maar volgens mij klopt mijn analyse wel. Wat moet ik hierover in het verslag vermelden:

- Alleen de resultaten van T-test uit de regel Equal variances assumed, omdat er voor de T-test geen aannamen zijn.

- De resultaten van de T-Test, maar dan uit de regel Equal variances not assumed.

- Alles, zowel Levene's test, de significantie en dus de onbetrouwbaarheid van de T-test.
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (160 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Rapporteer Levene's test (dus de F-waarde, vrijheidsgraden, en p-waarde) en de t-toets voor ongelijke varianties (de t-waarde, vrijheidsgraden, en p-waarde). Die laatste vertelt je of de manipulatie is geslaagd.
door (77.7k punten)
...