Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik ben nieuw in R en Studio R (versie 1.1.3.383). Ik heb 'Userfriendly data'  geinstalleerd'. Ik heb 'Basale computervaardigheden' en 'Beknopte Inleiding in R'  gelezen en loop vast op blz. 5 van de Beknopte Inleiding. 

Het ' 4de venster'  toont de data van Statistiek_Angst, rechtsboven zie ik in Environment ' statistiek_Angst 168 obs. of 11 variables' . Ik werk in een folder ' Testen R' . 

Als ik de commando's in de Console intoets en op enter druk, gebeurt er dit:

> names(dat)
Error: object 'dat' not found


> freq(dat$Gender)
Error in freq(dat$Gender) : could not find function "freq"

> names(data())
[1] "title"   "header"  "results" "footer" 

Ik heb opnieuw opgestart, files opnieuw ingeladen. (MacOS HighSierra OS versie 10.13)

Enig idee wat er gebeurt en wat ik kan doen om verder te komen?

Sjorsje

NB Het OUpsy programma lijkt wat moeite te hebben met het dollarteken, ga er maar vanuit dat ik het goed heb ingevoerd.

in R en RStudio door (220 punten)
bewerkt door

Weet je zeker dat het bestand dat je inlaadt daadwerkelijk $dat$ heet? Als je het commando names(statistiek_Angst) ingeeft, lukt dit dan wel? Daarnaast, zo gauw je het pakket userfriendlyscience hebt geïnstalleerd, zul je dit nog moeten laden met require('userfriendlyscience').

Nee, ik weet niet zeker dat het bestand dat ik inlaad daadwerkelijk dat heet? Hoe kan ik dat zien? Ik weet alleen dat als ik doe wat in de opdracht staat, ik foutmelding na foutmelding krijg.

Op jouw commando names(statistiek_Angst) is het resultaat: not found

Op jouw commando require('userfriendlyscience') is het resultaat:

Loading required package: userfriendlyscience
Warning message:
In as.POSIXlt.POSIXct(Sys.time()) :
  unknown timezone 'default/Europe/Amsterdam'

Het voelt alsof ik een halve ICT deskundige moet zijn om dit te kunnen. Dat ben ik niet, ik kan alleen opvolgen wat er staat en voor mij is het niet duidelijk wat de functie is van genoemde stappen, dus kan ook niet beredeneren wat ik als alternatief kan proberen. Kan ik iemand bellen voor ondersteuning? Ik ben toch niet gek dat dit qua vaardigheden toch wat ver buiten het curriculum van statistiek valt?

Dank.
Ik heb deze uitwisseling gemist, sorry. Op basis van wat je vertelt deel ik Reinout's indruk dat je dataframe niet 'dat' heet, maar 'statistiek_Angst', waarbij ik niet helemaal zeker ben over het correcte hoofdlettergebruik.

Houd er rekening mee dat een hoofdletter en een kleine letter verschil maken in R. Als je dataset dus 'Statistiek_Angst' heet, of 'statistiek_angst', of 'statistiekAngst', dan zegt R dat hij het gevraagde object niet kan vinden als je vraagt naar de variabelenamen in een object dat 'statistiek_Angst' heet. En dan heeft R gelijk, want er bestaat geen object dat 'statistiek_Angst' heet.

Dat paneel rechtsboven laat wel altijd de juiste namen zien. Als je die naam dus in R ingeeft bij het commando 'names', dan werkt het - behalve dus als je iets andere hoofdletters gebruikt.
PS: je hoeft geen halve ICT deskundige te zijn; verre van. Maar je moet wel nieuwe vaardigheden aan kunnen leren, tenminste, als je beperkte ICT-vaardigheden hebt. Wetenschap bedrijven (en dus leren) vereist ten eerste een enthousiaste houding ten opzichte van het aanleren van nieuwe vaardigheden, en ten tweede een zekere bedrevenheid met gebruik van ICT - want wetenschap wordt bedreven met ICT. Daarom volstaat het opvolgen van instructies niet: je moet je het gebruik van de programma's eigen maken. Je wordt immers opgeleid als autonoom functionerende professional (in een wereld waar ICT centraal staat: namelijk de onze in de 21ste eeuw, en de wetenschappelijke wereld in het bijzonder).

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...