Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Stel dat je een analyse wil doen van een experiment met 1 within subjects variabele met twee meetmonten (within1 en within2) en twee verschillende between subjects factoren (between1 en between2). Je wil twee verschillende hypotheses onderzoeken:

  • Hypothese1: het effect van between1 op within
  • Hypothese2: het interactie-effect van between1 en between2 op within.

Moet dit dan apart getoetst worden in SPSS (Script1 en Script2), of mag je beide hypothese toetsen met één GLM analyse waarin je beide between subjects factoren opneemt (enkel Script2)?

*Script1.

GLM within1 within2 BY between1

  /WSFACTOR=within 2 Simple

  /METHOD=SSTYPE(3)

  /PLOT=PROFILE(within*between1)

  /EMMEANS=TABLES(within)

  /EMMEANS=TABLES(between1*within) 

  /CRITERIA=ALPHA(.05)

  /WSDESIGN=within

  /DESIGN=between1.

*Script2.

GLM within1 within2 BY between1

  /WSFACTOR=within 2 Simple

  /METHOD=SSTYPE(3)

  /PLOT=PROFILE(within*between1)

  /EMMEANS=TABLES(within)

  /EMMEANS=TABLES(between1*within) 

  /CRITERIA=ALPHA(.05)

  /WSDESIGN=within

  /DESIGN=between1.

Als ik bovenstaande scripts uitvoer en de output van Script1 vergelijk met Script2 voor het effect van between1 op within, dat ik verschillende waarden krijg, ook voor de estimated marginal means. Wat ik vooral niet goed begrijp is dat de estimated marginal means van “/EMMEANS=TABLES(within)” en “/EMMEANS=TABLES(between1*within)” verschillen tussen de twee scripts. Om de een of andere reden heeft between2 een invloed op de gemiddelden van within end between1*within, ook al wordt die niet gerapporteerd in script2. Wat is de reden dat between2 hier een invloed op heeft?

Ook begrijp ik niet volledig waarom de F- en p-waarde van within*between1 verschillen tussen de twee scripts.

Klopt mijn veronderstelling dat hypothese1 en hypothese2 apart moeten getoetst worden in SPSS? Of moet dit toch in één analyse?

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (450 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je inschatting is inderdaad correct: omdat in hypothese 2 duidelijk wordt dat je between1 en between2 ziet als een 'gesloten geheel', is het noodzakelijk om ze in een analyse te combineren. Dit levert dan automatisch ook informatie voor hypothese 1 op.
door (63.1k punten)
...