Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In thema 1.4 “Experimentele designs” worden per experimenteel design vermeld welke bedreiger wel en niet onder controle zijn voor ieder design. Maar omdat er geen reden vermeld is waarom de bedreigers al dan niet onder controle zijn is het niet altijd duidelijk waarom dat zo is. Meestal zijn ook niet alle validiteitsbedrijgers vermeld, waardoor het raden is of die al dan niet onder controle zijn voor dat specifieke design. Het lijk mij zinvol om deze informatie in de toekomst aan te vullen zodat het voor iedereen duidelijk is wat precies de sterkes en zwaktes van ieder design zijn. Nu staan ze wel vermeld, maar doordat er niet bij vermeld staat waarom creëert dit heel wat verwarring.

Hieronder kan je terugvinden welke zaken ik verwarrend vind:

History en maturation zijn bij een “Pre-experimenteeel bestaande groepen nameting only”  design niet onder controle, maar bij een “Posttest-only control (alleen nameting met controlegroep)” wel onder controle. Het enige verschil tussen deze twee design is dat bij de eerste de groepen random verdeeld zijn en bij de tweede niet. Hoe kan randomisatie controleren voor history en maturation? En als je maar op één tijdstip meet, dan kunnen die toch geen invloed hebben op de resultaten? Ik zou verwachten dat bij een “Pre-experimenteeel bestaande groepen nameting only”  design history en maturation net wel onder controle zijn.

De enkelvoudige en meervoudige tijdreeks controleert volgens thema 1.4 wel voor maturatie. Maar als er meerdere metingen zijn, kan dit toch net wel een bedreiger van validiteit zijn? Hoe controleren deze designs of maturatie?

Op welke manier controleert het “Pretest-posttest control” design voor statistiche regressie?

Op welke manier worden test effecten onder controle gehouden in een “Quasi-experimenteel pretest-posttest control” design? Er is in beide condities toch een voormeting die de nameting kan beïnvloeden?

Bij de enkelvoudige tijdreeks staat in het design vermeld dat de groepen niet random (NR) worden ingedeeld. Hoe controleert dit design dan voor selectie?

Bij een enkelvoudige tijdreeks is er toch net wel een risico dat deelnemers stoppen gedurende het experiment, hoe kan dit design dan controleren voor uitval?

Hoe controleert een enkelvoudige tijdreeks op interactie tussen bedreigers?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (450 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het lijkt erop dat deze informatie er abusievelijk is komen te staan. Het is geen onderdeel van het tentamen, en er zijn ook geen tentamenvragen over.
door (63.0k punten)
...