Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

ik heb een vraag over het oefententamen, zie foto. Zoals ik het zie is het verschil tussen begin en einde schooljaar wat groter in de groep 'werken in kleine groepjes' dan in de controlegroep. Volgens het goede antwoord is het verschil in stijging tussen de groepen gelijkmatig. Ik kan zien dat het inderdaad behoorlijk gelijkmatig is, maar het tweede antwoord, dat de score van leerlingen in kleine groepjes meer toeneemt dan de controle groep, is volgens mij technisch ook correct. 

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (210 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De vraag is tamelijk ambigu moet ik toegeven. Uiteindelijk is de toename (als we nu even alleen moment 1 versus moment 3 nemen) vrijwel parallel. Waar dan verwarring over kan zijn is wat 'gelijkmatig over het jaar' betekent.

Wanneer je ervan uitgaat dat gelijkmatig over het jaar impliceert dat niet enkel het eindpunt, maar ook de 'tussenstand' (meetmoment 2) parallel moet toenemen, dan kan ik met je antwoord meekomen. Echter, het antwoord in deze vraag ziet de tussenstand als iets secondair, en ziet de beperkte initiele groei gecompenseerd door een groeispurt later, waardoor over het algemeen genomen de groei 'gelijk' is over het hele jaar heen genomen.
door (63.0k punten)
...