Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hoeveel vragen, per variabele, zijn nodig in een vragenlijst (online) bij een zelfgekozen onderwerp bij de bachelorthesis?
in Online vragenlijsten door (4.1k punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Hier is geen richtlijn voor. Dit hangt onder andere af van wat je wil meten. Je kunt niet zomaar wat vragen bedenken om een construct te meten; je operationalisatie moet wel valide en betrouwbaar zijn. Als je een construct wil onderzoeken waar al operationalisaties voor zijn ontwikkeld, dan kun je die gebruiken. Als je een construct wil onderzoeken waar nog geen operationalisaties voor bestaan, dan moet je die eerst ontwikkelen. Je start dan meestal met een kwalitatieve studie, gevolgd door compilatie van een initiele potentiele itempool, die je dan met behulp van cognitieve interviews optimaliseert. Daarna voer je een kwantitatieve studie uit waarbij je die items afneemt, en een aantal operationalisaties van slim gekozen constructen die juist wel of juist niet samen zouden moeten hangen met je doelconstruct. Op basis van de analyses die je dan kunt uitvoeren kun je dan een eerste versie van je operationalisatie ontwikkelen. Dan kost alleen dus meerdere studies, waarbij je minimaal drie keer data verzamelt. Voor een bachelorthese is dat geen goed idee.

Als er al een operationalisatie bestaat, gebruik je die dus (en die heeft dan een gegeven aantal items; daar kun je niet zomaar items uit weglaten of aan toevoegen).

En als er nog geen operationalisatie bestaat voor het construct dat je wil onderzoeken, dan moet je iets anders onderzoeken.

(Dat gebeurt natuurlijk vaak: er zijn nog niet voor alle constructen die je kunt bedenken operationalisaties ontwikkeld. Tegelijkertijd is dat niet erg: je hebt als student (of wetenschapper) geen recht om te onderzoeken wat je leuk vindt. Belangrijker is dat je integer, gedegen onderzoek doet. En dat vereist gebruik van operationalisaties die weloverwogen en gedegen zijn ontwikkeld, dus als die niet voorhanden zijn, en je niet een jaar of langer tot je beschikking hebt om de studies op te zetten en uit te voeren die nodig zijn om die zelf te ontwikkelen, dan houdt het op. Je kunt natuurlijk wel altijd de eerste kwalitatieve studie doen. Overleg dit wel goed met je begeleider.)
door (77.8k punten)
...