Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks
Bij oefentoets 1 vraag 30 van IDA is de vraag:

Welke stelling is juist?

A. Bij ordinale data kan de mediaan worden berekend. (Juist)

B Bij ordinale data kan het gemiddelde worden berekend.

Ik zou denken dat beide antwoorden goed kan zijn. Bijvoorbeeld bij opleidingsniveau.

Met her-codering geef je MBO, HBO en WO de getallen 1,2,3. Dan kun je met deze getallen toch gewoon een gemiddelde uitrekenen?

Mocht ik er helemaal naast zitten, waarom kan de mediaan dan wel worden berekend?

Alvast bedankt!
in Univariate (descriptieve) statistiek door (280 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Ordinale data kun je altijd ordenen, dus bijv. van laagste opleiding naar hoogste opleiding. Als je kunt ordenen, kun je ook bepalen in welke categorie de "middelste" deelnemer na ordening valt. Dus zeg 40 hebben MBO, 50 HBO en 10 WO. Dan heb je 100 deelnemers, de 50ste na ordening zit op het HBO, dus dat is de mediaan.

Als je het gemiddelde uitrekent omdat je de opleidingen cijfers hebt gegeven, dan doe je eigenlijk alsof je een interval variabele en niet een ordinale variabele hebt. Maar dan moeten de intervallen ook gelijk zijn, dus dan zou je moeten zeggen dat iemand met WO 3x zoveel opleiding heeft als iemand met MBO, maar zo werkt het met opleidingen (anders dan bijv. met salarissen of leeftijden) niet.
door (810 punten)
...