Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Het gaat om een construct waar al operationalisaties weloverwogen en gedegen voor zijn ontwikkeld. Getuigt het dan van integer en gedegen onderzoek als ik de aanbevelingen opvolg van een eerdere studie en daarbij gebruik maak van de bestaande vragenlijst (samengesteld uit - een gedeelte van een - gevalideerde vragenlijst) uit die studie, als deze bestaat uit zes items per variabele (met een totaal van achttien items) of is dit ostentatief te weinig?
in Online vragenlijsten door (4.1k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Er bestaat geen aantal vragen dat te weinig is. Voor de big five bestaat bijvoorbeeld een meetinstrument met twee items per construct, en dat doet het niet eens zo slecht.

Er bestaan ook single-item-measures voor variabelen. Kortom: er is geen minimum aantal items.

Dit hangt ook af van hoe groot je steekproef gaat zijn: als je veel mensen kunt werven, is een minder betrouwbaar meetinstrument minder erg. Als je weinig mensen kunt werven, is die onbetrouwbaarheid juist een groot probleem: dan heb je veel meer meetfout, en dus error, en dus minder power. Oftewel: je zult je onderzoeksvraag niet kunnen beantwoorden.

Een andere overweging is de breedte van het construct dat je wil meten. Een heel eng (nauw) construct kun je met veel minder vragen meten dan een breed construct.

Er zijn nog meer overwegingen, maar ik hoop dat nu al duidelijk is dat richtlijnen met betrekking tot een gegeven aantal minimale vragen dat nodig zou zijn, niet goed te verdedigen is.

Als er onderzoek is dat laat zien dat een meetinstrument met zes items per variabele voor drie variabelen goed werkt, dan lijkt het mij goed te verdedigen dat instrument te gebruiken.

Maar, overleg altijd met je begeleider. Dit soort afwegingen vereist altijd kennis over het betreffende inhoudelijk domein (e.g. gezondheidspsychologie, klinische psychologie), dus dit kun je nooit besluiten in het algemeen.

Tot slot: dat is wel heel toevallig, trouwens, precies zes items per variabele - dat lijkt mij eerder reden om aan de degelijkheid van dat instrument te twijfelen.

door (77.7k punten)
...