Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Uit onderstaande screeplot kan ik niet opmaken hoeveel factoren er zijn. Het zou één factor kunnen zijn, maar vier factoren kan volgens mij ook. Na diverse factoranalyses lijken vier factoren het beste te passen. Echter, één factor bestaat in dat geval uit één item, een andere factor uit twee items en twee items scoren in verschillende factoren bijna even hoog. Wat is hier dan de beste keuze voor het aantal factoren?

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (160 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Zonder info over de aard van de items is het lastig commentaar geven. wat voor soort items zijn het? Essentieel is namelijk of je factoren inhoudelijk goed kunt plaatsen. Ik zie dat je 11 items hebt, en dat daar inderdaad één factor in te herkennen is, maar de eigenwaarde is vrij klein (nl. 2.99 oftewel  2.99/11=26% verklaarde variantie). Hoeveel factoren verwachtte je eigenlijk? D.w.z. hoeveel verschillende clusters heb je gemaakt?
door (13.1k punten)
Het betreft vragen over de hechtingsrelatie met vader. De oorspronkelijke indeling bestond uit 3 factoren. Ik heb bij de verschillende analyses zowel 1, 2, 3 als 4 factoren getrokken. Ook heb ik een analyse gedaan waarbij de uitkomst gebaseerd is op eigenwaardes > 1. De output van deze laatste analyse kwam uit op 4 factoren. En als ik naar de andere analyses keek, had de analyse met 4 factoren het laagste percentage residuals > .05. Inhoudelijk zie ik twee duidelijke clusters van in totaal 8 items. De overige drie items vind ik wat "los zand". Met wat fantasie kan ik twee van de overige items toch nog clusteren; het item dat als enige in één factor zou zitten past naar mijn mening inhoudelijk bij geen enkel ander item. Dus inhoudelijk gezien zou ik ik drie factoren op zich logisch vinden. .
Probeer zoveel mogelijk de oorspronkelijke indeling aan te houden. Het eigenwaarde criterium van > 1 is daarbij niet zo belangrijk (zie ook Field). Werk daarnaast met PAF en roteer scheef (promax of oblimin). Ik lees dat jezelf al uitgesproken ideeën  hebt over wat de indeling zou kunnen zijn. Het is dan zaak om dat zorgvuldig te verwoorden in de methode-paragraaf.
Voor alle factoranalyses heb ik PAF en Oblimin gebruikt.

Ik blijf het lastig vinden om een keuze te maken. Op basis van de trekking van vier factoren zou ik dus zeggen dat er drie clusters zijn die drie subschalen vormen en dat er één cluster met één item is die zowel inhoudelijk als op basis van de analyse eigenlijk verwijderd kan worden. Maar wanneer ik drie factoren trek, krijg ik een heel andere indeling die in mijn ogen inhoudelijk niet logisch is. Kan ik mijn eerste beredenering aanhouden, onder een goede onderbouwing? Of is het beter te kiezen op basis van "harde cijfers" (dus een inhoudelijk niet helemaal logische indeling aan de hand van een trekking van drie factoren)?
De inhoudelijke interpretatie is het belangrijkst.
Bedankt voor je snelle reacties! Ik ga er op deze manier mee aan de slag.
...