Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Bij opdracht 1.3.2 (en 1.3.3) van het vak crosssectioneel onderzoek staat: 'Bekijk de resultaten in de ‘Pattern Matrix’ en verwijder daarbij items met twee absolute ladingen < .30 en items met twee absolute ladingen > .30.' Inmiddels weet ik dat je dan '/FORMAT SORT BLANK(.30)' aan de syntax moet toevoegen, maar in het pdf-bestand 'Exploratieve factoranalyse met SPSS' en het stappenplan van de powerpoint van bijeenkomst I staat volgens mij niet omschreven dat als je de factoranalyse doet je eerst naar de Pattern Matrix moet kijken en waarom je dan items met bepaalde ladingen moet verwijderen. Ik lees alleen dat je in de tabel 'Factor matrix' kan kijken. 

Hoort dit wel bij de stappen van een factoranalyse? En zo ja, kunt u daar dan meer over uitleggen? Waarom verwijder je items met twee absolute ladingen < .30 en items met twee absolute ladingen > .30?

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (1.5k punten)
opnieuw getoond door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het is gangbaar om in de patroon-matrix te kijken, omdat na (i.c. scheve)rotatie factoren beter interpreteerbaar worden. Item met twee hoge ladingen worden vaak weggelaten omdat daardoor de factorlossing meer helder interpreteerbaar wordt. Immers, als een groepje items uniek substantieel laadt op één factor kun je aan de hand van de inhoud van de items de factor ondubbelzinnig interpreteren.  

MvG, Rolf
door (13.1k punten)

Oké, dus voor de ladingen (stapje 'Factoren met veel ladingen >.40 worden vaak als betekenisvol gezien' uit de powerpoint) kijk je in de tabel 'Pattern' matrix'? Niet in de tabel 'Factor matrix'? Wanneer kijk je dan in de tabel 'Factor matrix'?

Wat als de tabel Pattern matrix leeg is? Zoals als volgt:

Syntax: 

FACTOR

/VARIABLES = hsl_1 hsl_14 hsl_22 hsl_2 hsl_5 hsl_23

/PRINT = INITIAL EXTRACTION UNIVARIATE CORRELATION REPR /PLOT = EIGEN ROTATION

/CRITERIA = FACTORS(2)

/EXTRACTION = PAF

/ROTATION = PROMAX.

Factor Matrixa

Factor

1

2

HSL_1

-,683

,351

HSL_14

-,697

,280

HSL_22

-,553

,188

HSL_2

,659

,346

HSL_5

,789

,284

HSL_23

,740

,117

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

a. 2 factors extracted. 11 iterations required.

Pattern Matrixa

a. Rotation converged in 3 iterations.

Voor de inteRpretatie wordt overwegend naar de geroteerde oplossing gekeken. Via .../PRINT ROTATION ... krijg je de patroon matrix.

MvG, Rolf
...