Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik gebruik R studio versie 1.1.383

De opdracht is om een boxplot te maken voor de verdeling van statistiekangst apart voor mannen en vrouwen. Helaas lukt dit niet.

Als ik het commando intyp:

 ggBoxplot(dat,’Angst1’, ‘Gender’)

(zoals aangegeven in het werkboek) krijg ik een error:

Error in sort.list(y) : ‘x’ must be atomisch for ‘sort.list’ Have hou called ‘sort’ on a list?

Ik kom er niet uit hoe ik de boxplot wel te zien krijg gesplitste op geslacht. Iemand de oplossing?
in R en RStudio door (220 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks

Ik kan dit niet reproduceren . . . Als ik Statistiek_Angst.sav inlaad, en daarna dit commando geef:

ggBoxplot(dat,'Angst1', 'Gender')

Dan krijg ik dit:

Welke versie van userfriendlyscience draai je? Dit kun je controleren met:

> packageVersion('userfriendlyscience');
[1] ‘0.7.0’

Misschien heb jij een lagere versie?

Wat ook nog zou kunnen, als je letterlijk gebruikt wat je hierboven hebt getype/gepaste, is dat je de verkeerde quotes gebruikt; je moet geen gerichte quotes gebruiken, maar gewoon 'rechte' quotes, zoals in de voorbeelden die ik hierboven heb gezet.

door (77.7k punten)

De versie van userfriendlyscience die ik gebruik is hetzelfde.

Even voor de volledigheid:

  • R studio versie 1.1.383
  • R version 3.4.2 (2017-09-28)
  • Mac OS 10.13.2 (High Sierra)
  • versie userfriendlyscience 0.7.0

Ik laad het bestand in via het files window in R Studio. Dit voert de volgende commands uit op de console:

> library(haven)
> Statistiek_Angst <- read_sav("Statistiek_Angst.sav")
> View(Statistiek_Angst)

Daarna 

> ggBoxplot(Statistiek_Angst, 'Angst1', 'Gender')

Dit geeft de volgende fout
Error in sort.list(y) : 'x' must be atomic for 'sort.list'
Have you called 'sort' on a list?

Wat doe ik fout? Moet ik nog andere packages inladen? Of heb ik misschien teveel packages ingeladen?

Heb je ook het commando require('userfriendlyscience') gegeven?

Ja, dat heb ik gedaan.
0 leuk 0 niet-leuks
En dit was de oplossing:

> dat<-as.data.frame(Statistiek_Angst)
> ggBoxplot(dat, 'Angst1', 'Gender')
door (220 punten)
...