Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Stel dat je onderzoek wil doen naar de invloed van gepercipieerde sociale steun, coping- of communicatievaardigheden,…op de gepercipieerde relatietevredenheid bij samenwonende/gehuwde koppels. Je bent dan ook geïnteresseerd in intrarelationele processen, want men gaat er toch vanuit dat partners elkaar beïnvloeden in de perceptie van hun partnerrelatie?

Je bent dan niet (louter) geïnteresseerd in de actoreffecten, maar (ook) in onderlinge partnereffecten via een eerder ‘reciproke, gekruiste, dyadische aanpak’?

Hoe pak je zoiets aan met SPSS? Want tot hiertoe heb ik enkel geleerd te differentiëren qua sekse, maar niet hoe ik een koppel moet uniformeren;-).

 

in Methodologie door (220 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks

Als ik  het goed begrijp lopen hier eigenlijk twee vragen door elkaar. De ene is: hoe onderzoek je wederzijdse invloed, en hoe scheid je die invloeden? De tweede is: hoe onderzoek je data die samenhangt, bijvoorbeeld in koppels?

De eerste vraag (e.g. partner 1 beinvloedt partner 2, maar partner 2 beinvloedt partner 1 ook) heeft een tweeledig antwoord. Ten eerste vereisen uitspraken over causaliteit een experimenteel design. Als je dit echt grondig wilt bestuderen, moet je dus e.g. sociale steun beinvloeden, en dan kijken wat er gebeurt. Ten tweede vereisen dergelijke complexe situaties meerdere meetmomenten, zodat je kunt kijken of een verband het gevolg is van een verandering bij partnet 1 die doorwerkt bij partner 2 of vice versa.

Het antwoord op de tweede vraag is: met een analyse die deze samenhang binnen stellen (koppels) kan modelleren. Er zijn twee technieken die dat kunnen: Multi-level Regressie en Structural Equation Modeling. De M&T community bevat een bron over multi-level modelling (regressie). Over Structural Equation Modeling kan bijvoorbeeld met Lavaan (http://lavaan.ugent.be/), waar ook een bron over is in de M&T community, maar die bron dekt maar een deel van het modelleringsproces, dus dan zul je je begeleider om hulp moeten vragen.

door (77.8k punten)
Tja, mijn vraag was inderdaad niet zo helder gesteld...

Het eerste luik (over hoe je de wederzijdse invloed moet onderzoeken) had ik min of meer begrepen, maar toch bedankt;-). Het os niet zo dat ik dit nu meteen wil onderzoeken, maar ik vroeg me af (om goed voorbereid te zijn wanneer ik zoiets wel zou moeten/willen onderzoeken;-)).

Je antwoord op de tweede vraag is wel erg interessant. Maar - en nu ga ik waarschijnlijk een erg domme vraag stellen - waar vind ik die M&T community?

Je bedoelt dan niet de 'Methoden en Statistiek Psychologie'-community op het blackboard van de OU?
Ahum. Ja, die ja. De Methoden en Statistiek Psychologie community :-)
...