Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Het is me niet helemaal duidelijk wanneer bijvoorbeeld sekse wel wordt geteld als experimentele conditie en wanneer niet. In Field, 4th edition, wordt in H13 factoriële anova een voorbeeld gegeven:

2 onafhankelijke variabelen: 1e variabele) alcohol; 3 condities_ geen, 2 glazen, 4 glazen: 2e variabele geslacht) 2 condities; man/vrouw. Er ontstaan zo 6 groepen:

-vrouw, geen / man, geen / vrouw, 2 glazen / man, 2 glazen / vrouw, 4 glazen / man, 4 glazen.

-Is dit dan een 3x2 ontwerp trouwens?

In H15 wordt een voorbeeld gegeven van mixed anova met 3 onafhankelijke variabelen (2 within: persoonlijkheid met 3 condities en uiterlijk met 3 condities en 1 between: geslacht, 2 condities). Er wordt dus verteld dat er 9 experimentele condities zijn (veel charisma-aantrekkelijk, veel charisma-gemiddeld, veel charisma-lelijk, enig charisma-aantrekkelijk, enig charisma-gemiddeld, enig charisma-lelijk, saai-aantrekkelijk, saai-gemiddeld, saai-lelijk). Ik begrijp niet zo goed waarom er geen 18 exp.condities aangezien er ook onderscheid tussen geslacht wordt gemaakt? Of zijn er in totaal wel 18 condities, maar  heeft dit met de manier van data invoeren te maken in spss bij een mixed ANOVA? (Whithin maakt geen onderscheid tussen geslacht, 9 condities. Met between variabele, 18 condities?)
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (370 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord

Je interpretatie aan het einde van je vraag klopt. Op bladzijde 527 (4e editie Field) is de output te zien van een experiment naar de invloed van geslacht en alcoholconsumptie op hoe aantrekkelijk een date gezien wordt. Dit is inderdaad een 2 (geslacht) x 3 (consumptie) factorieel ontwerp, omdat de consumpties ook in ieder niveau van geslacht zijn genest. 

Het factoriele (tussengroepenontwerp) is hier de sleutel: Iedere meting is een unieke combinatie van de variabelen, dus een cel in het factoriele blok; Iemand is bijvoorbeeld een man die 4 pintjes drinkt, of een vrouw die 4 pintjes drinkt; iedere persoon is maar aan 1 van de condities toegewezen per variabele. Dit maakt het 2x3: er zijn zes unieke onafhankelijke groepen, en de toewijzing is zeer bewust gemanipuleerd: mannen zijn specifiek gezocht en aan hun eigen verdeling van consumptiecondities overgeleverd, en idem voor vrouwen; het toewijzen van de geslachten is een essentieel onderdeel van het factoriele design in dit voorbeeld. 

In hoofdstuk 15 is het een mix van within en between factoren, dus zowel binnen- als tussenproefpersoonontwerp. In dit geval zijn er twee withinfactoren (als ik van bladzijde 596 uitga): looks (3) en Charisma (3):  iedere proefpersoon krijgt dus alle Looks-condities, en alle charisma-condities; Dit zijn de variabelen waar zeer specifiek op is gemanipuleerd: er is bewust zorg voor gedragen dat alle proefpersonen alle condities doorliepen. Dat maakt 9 bewust gemanipuleerde experimentele condities. 

De rol van Gender in de dataverzameling wordt door Field tamelijk beknopt  en impliciet besproken. Het is mij niet 100% duidelijk of Field Gender apriori als experimentele variabele in gedachten had. Op bladzijde 593 introduceert Field Gender tamelijk ad hoc: 

"The participants were not these nine stooges, but 10 men and 10 women who came to the speed-dating event [...]."

 Op bladzijde 594 is er een zeer korte beschrijving

 "The people giving the ratings could be male or female, so we should also include the gender of the person making the ratings, [...]"

Gender lijkt hier daarom ook meer dienst te doen als een soort covariaat dan als een bewust gekozen design onderdeel. Ik denk daarom dat Field zo expliciet geslacht niet noemt als een experimentele conditie: enkel charisma en looks zijn by design gemanipuleerd.

door (58.1k punten)
geselecteerd door
...