Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Op pagina 149 zeg je "De R2 van het regressiemodel voor de voorspelling van fixatiebias naar gepijnigde gezichten door fixatiebias naar boze gezichten is 0.2563, en voor het regressiemodel voor de voorspelling van fixatiebias naar blije gezichten door fixatiebias naar boze gezichten 0.0045."

Hoe kom je in 5.1 (p149) aan R2 waarden 0.2563 en 0.0045?

Als R hier r is en r = b1, dan zou ik gegeven de genoemde regressie coefficienten 0.45 en -0.05, hier de R2 waarden 0,2025 resp. 0,0025 verwachten.

Met de gestandaardiseerde waarden kom ook niet op de genoemde waarden uit (0,2601 en 0,0049).

Klopt dat niet?

>> Update: ik zie het al, het is het resultaat van de software-matige berekening. Noemenswaardig wellicht?
Gesloten met het bericht: iets
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (960 punten)
gesloten door

Dit wordt ook behandeld in bijvoorbeeld https://onderzoeksvragen.ou.nl//2676/hoe-nauwkeurig-moet-je-zijn.

In de Studiewijzer staat trouwens:

Afrondingen

In deze cursus worden in berekeningen vaak getallen afgerond. Dit gebeurt meestal met het statistische programma R, en dus automatisch. Door deze afrondingen kan het zijn dat sommen soms op decimalen niet exact kloppen: als in zo’n getal een afrondingsfout wordt vermoed, dan klopt dat vermoeden dus waarschijnlijk.

...