Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik geraak er niet uit welke gegevens uit mijn output (coëfficiënten) ik waar in de SPSS-syntaxfile moet invullen. Bij een eerste poging tot kreeg ik een figuur met bolletjes en geen lijn. (heb het bestand jammer genoeg niet opgeslaan, mijn output wel). Ik vind in het takenboek, noch bij de bronnen terug hoe men die syntax heeft ingevuld, er wordt enkel vermeld dat het via de syntax is gebeurd.
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (140 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
Hoi,

 

Zie meegestuurde syntax bij opgave B. Daar staat in wat je moet doen.
door (160 punten)
Hey,
Ik weet dat het erbij is verstuurd. Ik kan alleen de link niet leggen welke gegevens ik waar moet invullen. Ik had bijvoorbeeld in het bronnenboek graag gezien hoe en welke gegevens uit de output waar in de syntax zijn ingevuld. Dan leg ik de link gemakkelijker. b,c en d invullen ging nog wel, maar geen idee waar ik a moet vinden ...

This is really interesting. Faced similar issue recently on my project

0 leuk 0 niet-leuks

Je stelt hier eigenlijk twee vragen. De eerste is waar in de output precies de getallen staan die in de syntax-file met a, b, c, d, e, en f worden aangeduid. De tweede is hoe je een lijn in de grafiek krijgt als je eenmaal de juiste puntjes hebt. Om het een beetje netjes te houden beantwoord ik nu het eerste probleem; als je daarna nog met het tweede probleem zit, kun je daar altijd nog een vraag over stellen.

Interactie tussen een continue en een dichotome predictor
Voor de syntax file voor een moderatie met een dichotome predictor wordt gewerkt met X1 en X2, waarbij X2 de dichotome predictor is, die dus 0 of 1 kan zijn. Er zijn dus twee echte voorspellers. In een regressie-analyse betekent dat dat er maximaal vier regressie-coefficienten zijn. Normaliter worden die aangeduid met $\beta_0$ (het intercept), $\beta_1$ (de ene voorspeller), $\beta_2$ (de andere voorspeller) en $\beta_3$ (de interactieterm). In ons geval is 'de ene voorspeller' de continue voorspeller (da's immers X1) en 'de andere voorspeller' is de dichotome voorspeller (X2 dus). Deze regressiecoefficienten worden in de syntaxfile met a, b, c en d aangeduid:

  • a = $\beta_0$ (het intercept);
  • b = $\beta_1$ (de continue voorspeller);
  • c = $\beta_2$ (de dichotome voorspeller);
  • d = $\beta_3$ (de interactieterm);

In je output van je statistisch programma (dus R of SPSS) moet je dus zoeken naar die regressiecoefficienten, en die op de juiste plaats invullen. Vervolgens heb je in deze syntaxfile nog sd_x1, wat gewoon de standaard-deviatie is van X1. Normaal standaardiseer je je voorspellers als je interactietermen in je regressiemodel stopt, dus die standaarddeviatie is dan 1.

Interactie tussen twee continue predictoren
Als je twee continue predictoren hebt, is de situatie eigenlijk hetzelfde. Houd er dan even rekening mee dat X2 ($\beta_2$, c) de theoretische moderator is; dit is de variabele die bepaalt hoe de verschillende lijnen worden getekend (op het gemiddelde, op 1 standaarddeviatie onder het gemiddelde, en op 1 standaarddeviatie boven het gemiddelde). De andere voorspeller X1 ($\beta_1$, b) staat op de X-as van de grafiek. Verder heb je met twee continue predictoren natuurlijk twee standaarddeviaties; en in deze syntaxfile heten die niet sd_x2 en sd_x2 maar e en f. Let op: e is de standaarddeviatie van X2 (de theoretische moderator dus), en f is de standaarddeviatie van X1; precies andersom dan je zou verwachten dus op basis van de volgorde van de regressiecoefficienten (i.e. daar is b juist X1, en c X2). Overigens geldt ook hier weer dat je normaliter beter kunt standaardiseren, zodat je standaarddeviaties (e en f) gewoon 1 zijn.

door (77.8k punten)
bewerkt door
...