Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Op blz. 55 staat: "De situatie kan zich namelijk voordoen dat er twee indirecte effecten aan het werk zijn die een verschillend teken hebben en die elkaars effect als het ware ongedaan maken. In zo'n situatie zou het totale effect (c) nul kunnen zijn, terwijl er wel degelijk indirecte effecten zijn."

- Als ik het goed begrijp, hoeft c dus niet significant te zijn bij multiple mediatie om toch te kunnen spreken van mediatie? Of geldt dit ook bij enkelvoudige mediatie?
- pad a en b moeten wel ALTIJD significant zijn om van mediatie te kunnen spreken?

in Longitudinaal Onderzoek (PB17x2) door (1.5k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De a- en b-paden moeten in principe significant zijn om van mediatie te kunnen spreken. En c hoeft dat niet.

Bedenk wel dat alleen naar significantie kijken een beperkte kijk geeft op een probleem. Als de steekproef (te) klein is zal een bepaald interessant effect mogelijk niet significant zijn en anderzijds zal bij een hele grote steekproef een oninteressant effect wel significant worden.

Het is dus altijd belangrijk de grootte van een gevonden effect (effect size) te bekijken.
door (11.7k punten)
...