Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In R importeer ik het SPSS-bestand Statistiek_Angst.sav en krijg ik de onderstaande foutmelding bij het opvragen van een boxplot van verwerkingsopdracht 6.3.3. Wat is het juiste commando om te gevraagde boxplots te krijgen?

> Statistiek_Angst <- read_sav("Desktop/Statistiek_Angst.sav")
> View(Statistiek_Angst)
> library(userfriendlyscience)
> ggBoxplot(Statistiek_Angst, y='Angst1', x='Gender');

Error in sort.list(y) : 'x' must be atomic for 'sort.list'
Have you called 'sort' on a list?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (210 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord

Het makkelijkst is om de data te importeren met getData(). Je gebruikt nu een andere functie: read_sav uit package haven. Dat is onhandig, want die importeert niet naar een data.frame (waar datasets in R normaal in worden opgeslagen) maar naar een tibble (een ander type dat zich niet altijd gedraagt als data.frame).

Je kunt ook wel read_sav gebruiken, maar dan even de tibble omzetten naar een data.frame:

Statistiek_Angst <- as.data.frame(read_sav("Desktop/Statistiek_Angst.sav"));

Dan doet hij het wel.

door (77.8k punten)
geselecteerd door
Dank je wel Gjalt-Jorn, nu werkt ggBoxplot helemaal goed!
...