Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks
Deze vraag gaat over de PC-methode. Als pad a en pad b significant zijn, maar de bootstrap (ab-pad) het 95% betrouwbaarheidsinterval wel een 0 bevat (bijv -.04 tot .25) is er dan toch geen sprake van mediatie?
in Longitudinaal Onderzoek (PB17x2) door (1.5k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Strikt genomen klopt dat. Het betrouwbaarheid interval van het indirecte effect bevat nul, dus het is niet significant.

Let wel op: statistische significantie is maar een aspect van het probleem. Als a en b een groot effect weergeven, dat is het toch een interessante optie om mediatie in het achterhoofd te houden. En bv nog eens een vervolg onderzoek te doen.
door (11.7k punten)
...