Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
in Longitudinaal Onderzoek (PB17x2) door (1.5k punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dat is inderdaad een goede reden. Je kan ook zelf redenen hebben om een covariaat op te nemen in je onderzoek.

En je kan zelf kijken of jouw covariaat samenhangt met je afhankelijke variabelen. Uiteraard kan dat alleen als de covariaat al is gemeten.
door (11.7k punten)
Geantwoord wordt dat "je zelf kan kijken of jouw covariaat samenhangt met je afhankelijke variabelen". Persoonlijk zou ik menen dat met het gebruik van covariaten even zorgvuldig moet worden omgegaan als met het gebruik van verklarende onafhankelijke variabelen. Vooraf moet de onderzoeker bepalen of zij een covariaat al dan niet wenst op te nemen op grond van bepaalde argumenten, zoals eerder onderzoek, een theorie, of een eigen gedachte over het specifieke geval.
Maar, als je gaat kijken of het covariaat samenhangt met je afhankelijke variabelen, dan loop je het risico een toevallige samenhang te vinden en dat als statistisch resultaat te gebruiken (met als risico datamining en kanskapitalisatie). Het kan uiteraard wel, maar dan moet bij de werkwijze ook worden vermeld dat bijv. covariaten zijn uitgeprobeerd en diegenen die wat "deden" zijn meegenomen bij het bepalen van de resultaten en dat de test statistics dus in dat opzicht vervuild zijn. Ik neem aan dat dit ook werd bedoeld met het gegeven antwoord, maar stel het op prijs als dat zou kunnen worden bevestigd.
Goede aanvulling! Ik ben het daar helemaal mee eens.
...