Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Hoi,

Ik ben een beetje in de war of we de voorbeeld onderzoeksvragen direct mogen overnemen voor het vak Cross Sectioneel Onderzoek. Er zijn maar 4 items en er zijn ook 4 onderzoeksvragen opgesteld. Het is voor mij persoonlijk moeilijker gemaakt om iets zelf te kunnen formuleren doordat wat ik zou bedenken al voorkomt als voorbeeld. Ik kan niet duidelijk uit maken van de tekst of we direct een onderzoeksvraag over mogen nemen of niet. Mijn idee was dan om dit te gebruiken:

[Onderzoeksvraag] Wat is de relatie tussen verschillende aspecten van hechting (communicatie, vertrouwen en vervreemding)  en depressie?

Hypothese 1: Er is een negatieve samenhang tussen communicatie en depressie. Effectieve communicatie tussen kind en ouders werkt dempend op depressieve klachten.

Hypothese 2: Er is een negatieve samenhang tussen vertrouwen en depressie. Een sterke vertrouwensband tussen ouders en kind werkt dempend op depressieve klachten.

Hypothese 3: Er is een positieve samenhang tussen vervreemding en depressie. Wanneer een kind geïsoleerd en vervreemd raakt van de ouders werkt dit versterkend op depressieve klachten.

Dit is de tekst in kwestie:

hechting en psychische (on)gezondheid bij pubers 

Het databestand ‘HECHTING_BIJ_PUBERS_2016. SAV’ is ontleend aan een longitudinaal onderzoek van de Radboud Universiteit naar de lange-termijn effecten van (on)veilige hechting (Smeekens et al., 2007; Van Bakel & Riksen-Walraven, 2002). Het databestand bevat gegevens van een meting op 12 jarige leeftijd:  (1) Hechting (i.e, communicatie, vervreemding en vertrouwen); (2) depressieve klachten (3) zelfvertrouwen, en (4) emotieregulatie. Met deze onderzoeksgegevens (N = 110) kunnen verscheidene MRA-modellen worden onderzocht. Om u te helpen bij het maken van een keuze, zijn hieronder enkele mogelijke onderzoeksvragen  gegeven.

  • Wat is de relatie tussen hechting (communicatie met ouders, vervreemding van ouders en vertrouwen in ouders) en depressieve klachten?  
  • Wat is de relatie tussen hechting en emotieregulatie bij pubers?
  • Welke hechtingaspecten bepalen hoe kinderen omgaan met hun emoties?
  • Wordt het zelfvertrouwen van pubers vooral bepaald door de hechtingsrelatie die zij met hun vader hebben? 

Al met al kan een veelheid aan modellen worden gemaakt, maar essentieel is dat u een  onderwerp kiest waar u zich in wilt verdiepen. Met de Nederlandse en Engelse zoektermen (zie verder) kunt u relevante literatuur op het spoor komen. Vanzelfsprekend zijn wikipagina’s erg geschikt om efficiënt een nieuw onderzoeksdomein af te tasten.

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (140 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
Hoi, Ik heb eigenlijk hetzelfde dilemma. Had zelf iets bedacht en toen zag ik dat deze vraag exact gegeven was. Weet nu niet of dit een probleem is of niet.

Ik heb deze vraag ook gesteld aan de docent maar nog geen antwoord ontvangen.
door (490 punten)
0 leuk 0 niet-leuks
Hoi, heb antwoord gehad van de docent. Het antwoord was dat je de onderzoeksvraag letterlijk kunt gebruiken. Het gaat er bij de opdracht niet om je creativiteit maar om het juist uitvoeren ervan. Maar zie dat je deze vraag al een maand geleden gesteld hebt dus je zult al heel ver zijn denk ik
door (490 punten)
...