Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Oefententament 1 vraag 6

Een onderzoeker wijst proefpersonen random toe aan een experimentele of controlegroep. Voorafgaand en na afloop van de manipulatie observeert de onderzoeker de afhankelijke variabele. Welke validiteitsbedreiger is in ieder geval NIET onder controle?

A een tussentijds extern voorval, B rijping of groei, C interactie voormeting en experimentele stimulus, D statistische resgressie

Ik zou denken dat op zich alle validiteitsbedreigers die genoemd worden een mogelijk probleem kunnen geven, maar je hebt te weinig informatie om dit te kunnen beoordelen. Enige aanwijzing dat C mogelijk WEL onder controle is, lijkt mij dat de meting dmv observatie plaatsvindt. Dat betekent dat de proefpersonen daardoor mogelijk geen idee hebben waar het onderzoek zich op richt en interactie met de voormeting dus een kleinere bedreiging is.

Waarom is C hier toch het goede antwoord?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (140 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Omdat de situatie open is (bijvoorbeeld of de voormeting bedoeld is als 'baseline' om statistische regressie op te vangen, etc.) valt over D erg te twisten. De beschreven situatie laat ook erg open wat de tijd is tussen t0 en t1, waardoor over A gediscussieerd kan worden naar gelang de tijd tussen t0 en t1. B is onder controle omdat het een zuiver experiment betreft en er een controlegroep is waar ook over tijd gekeken wordt, dus rijping groei is tegen die in de experimentele groep weg te strepen.

Dus, B is naar alle waarschijnlijkheid echt onder controle, A waarschijnlijk ook, maar A en D is nog maar de vraag. Dan is eigenlijk de enige factor die 'in ieder geval niet' onder de controle is factor C. Er wordt iets 'gemanipuleerd' en er wordt toegewezen aan experimentele condities. Zelfs als de proefpersonen zich niet direct bewust zijn van de manipulatie, is het niet een pure observatie van iets natuurlijks (zoals het evalueren van camerabeelden in een winkelstraat).

Het helpt om er rekening mee te houden dat 'niet onder controle' niet betekent 'dit is misgegaan'. Niet onder controle betekent slechts dat het experiment geen mechanismen heeft om de validiteitsbedreiger op te vangen, of (statistisch) weg te strepen. Dus bij C: het feit dat er een experimentele setting wordt gecreeerd met random toewijzing maakt de situatie altijd al een stapje meer gekunsteld dan een puur natuurlijke setting is. Of dat dan ook echt tot een 'probleem' heeft geleid is een andere vraag.
door (63.5k punten)
...