Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik wil onderzoeken of formele kleding meer invloed heeft op vetconsumptie dan informele kleding. Ik heb hiervoor een onafhankelijke t-toets uitgevoerd met vetconsumptie voor en nameting als afhankelijke variabele en kleding als groep variabele. De uitkomsten zijn significant, wat volgens mij zou betekenen dat de vetconsumptie moet afnemen maar die neemt juist toe bij formele kleding. Ik weet nu niet welke conclusies ik moet trekken.
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (490 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
De levene's test is niet de test voor de gemiddelden tussen de groepen, maar van de varianties. Dit is een check of de variantie in elke groep hetzelfde is. Dat is een assumptie van de t-toets

Je zult de p-waarde die bij de t-toets hoort moeten interpreteren. Als die significant is hoop je dat dat in de voorspelde richting was.

Als dat niet zo is, dan zul je daar een inhoudelijke conclusie op moeten kunnen formuleren: waarom moest het significant zijn? En wat gebeurd er als het niet zo is, of de verkeerde richting op?
door (57.4k punten)
geselecteerd door
...