Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Voor mijn masterthesis Onderwijswetenschappen doe ik onderzoek naar afkomst en motivatie van leerlingen op de middelbare school. In mijn vragenlijst zijn een drietal algemene vragen opgenomen:

1. Mijn afkomst is (meerdere antwoorden mogelijk).

2. Ik voel mij vooral:

Bij deze vragen zijn de antwoordopties 8 nationaliteiten (waarbij er ook meerderen aangeklikt kunnen worden) + de optie 'Anders, namelijk:'

3. Wie van de volgende personen uit jouw familie is niet in Nederland geboren (meerdere antwoorden mogelijk)

Antwoordopties:

(één van) mijn ouders

Mijn opa en oma

Niet van toepassing

Bij deze drie vragen weet ik niet hoe ik de antwoordopties (daar staan nu woorden) moet verwerken in het SPSS databestand. Ik kan dit ook niet terugvinden in de informatie van OPE of OPS.

Ik hoop op een reactie! Hartelijk dank! :)
in SPSS door (360 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dit moet je eigenlijk van te voren uitwerken - je begeleider had je dit eigenlijk moeten melden. Je moet nooit data verzamelen als je niet precies weet hoe je die gaat analyseren. Je kunt dan immers achteraf tot de conclusie komen dat je sommige variabelen toch niet gaat gebruiken - en dat is ethisch niet goed te verantwoorden. Je valt deelnemers immers wel lastig met die vragen.

Verder is deze vraag niet goed te beantwoorden zonder duidelijk te hebben wat het doel is van deze vragen - waarom ze precies zijn gesteld, en hoe ze relevant zijn gegeven je theoretisch kader.

Ik denk dat het verstandig is om dit te bespreken met je begeleider. Die heeft immers, als het goed is, wel helder voor ogen hoe die variabelen te analyseren zijn.

Zonee, dan kan hij of zij contact opnemen met een van de statistici, zodat we kunnen kijken wat nu precies de situatie is - dat doen we niet rechtstreeks met studenten, maar altijd via de begeleider.
door (77.8k punten)
Hartelijk bedankt! Ik weet wel wat ik uiteindelijk met deze vragen wil (dwz welke analyses ik wil doen), maar alleen niet hoe ik de antwoorden in SPSS zodanig kan verwerken zodat ik de analyses ook daadwerkelijk kan gaan doen.

Ik ben er inmiddels achter dat ik de antwoorden met de optie transform --> recode into --> different variables moet uitsplitsen. Maar moet ik de opties ervoor al hebben genummerd? Dus eerst de antwoordopties een nummer geven en dan pas nieuwe variabelen maken?
Wat bedoel je precies met 'moet ik de opties al hebben genummerd'? Als je RECODE gebruikt, maakt SPSS een nieuwe variabele - en de inhoud van die variabele bepaal je in het RECODE commando.
...