Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Bij genderidentiteit, is al lang bekend dat dit geen dichotomie is, maar een continue variabele, of zelfs een multidimensioneel construct. Deelnemers kunnen zich identificeren als: transman, masculiene lesbische vrouw of als genderqueer. Dat is dan toch een ordinaal meetniveau omdat mensen aangeven hoe ze zich voelen, zonder te weten wat de afstand tussen de categorieën is?

In de tekst stonden nog de woorden minderjarig en stedelijk, klopt dit: minderjarig=ordinaal, stedelijk=nominaal?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (1.4k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Leidend in het bepalen van het meetniveau is niet ons idee over het construct, maar de werkelijke operationalisatie van het construct, zoals het voorhanden ligt. Dus als iemand besloten heeft om genderidentiteit te operationaliseren als een unidimensionele schaal lopend van identificatie met het masculine t/m feminine, dan is dat de schaal zoals die is. Als deze dan continue gemeten is (bijvoorbeeld door een respondent te vragen een kruisje op een lijn te tekenen), dan is die afstand in mm bijvoorbeeld ratio-niveau.

Houd er rekening mee dat conceptualisaties van filosofische constructen eigenlijk per definitie nooit vast staan. De uiteindelijke conceptualisatie en daaruitvoorvloeiende operationalisatie geschieden altijd op een basis van 'wat de beste theoretische verklarende ruimte biedt'. Als iets zich soms beter laat verklaren door simpele labeling, dan werkt dat. Het punt in IDA is meer: wat zeggen we nu werkelijk? En is het dan niet beter om dat zo direkt mogelijk te meten.

Bijvoorbeeld geslacht: ik heb veel studenten die deze variabele opnemen, als in 'ik ben benieuwd of m/v verschillen zijn op y'. Mijn vraag is dan altijd: waarom verwacht je daar verschil. Als je denkt dat het biologische factor is, zoals testosteron: meet liever dat, want mannen en vrouwen verschillen onderling al erg veel daarin. Dan heb je ook gelijk een krachter verklarend kader. Als het te maken heeft met plaats in de maatschappij, of ervaren botsingen met die maatschappij, dan kunnen genderidentiteiten meer gekoppeld worden aan ervaren stereotype threat bijvoorbeeld, en kan het zinvoller zijn om gender in minder hapklare dichotomieen op te delen.

hoe het ook zij: "het is algemeen bekend" is een constructie die een wetenschapper meestal niet als uitgangspunt neemt, omdat het nieuwe inzichten onmogelijk maakt. Het was ooit algemeen bekend dat mensen een sanguinische en gallische persoonlijkheid konden hebben, of dat de aarde om de hemel moest draaien gegeven het sterrenkundig-/wiskundig bewijs dat voorhanden lag. Eigenlijk geldt in de wetenschap: iets is algemeen bekend, tot de volgende mededeling.
door (63.5k punten)
...