Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Soms kunnen variabelen beter gestandaardiseerd worden. De essentie ervan is zodat men resultaten van onderzoeken gemeten in verschillende eenheiden met elkaar kan vergelijken.

Als ik een vragenlijst heb uitgezet met bij een variabele een vier punts likertschaal en de andere variabelen een vijf punts likertschaal maar ik heb geen interactieterm opgenomen, is het dan verstandig om te standaardiseren (bij een MRA)?

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (4.1k punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Standaardiseren heeft als voordeel dat je elke B (i.c. beta) wat beter kunt interpreteren, omdat de schaal dan bekend is (M = 0 en SD =1). Bij het opnemen van een product-term (zoals bij moderatie-analyse) is de interactie-term niet alleen beter interpreteerbaar, maar beteugel je meteen het collineariteitsprobleem dat ontstaat door opname van produkttermen in een MRA. Door te standaardiseren centreer je namelijk meteen.     

MvG, Rolf
door (13.0k punten)
...