Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Om de interne consistentie na te gaan van een vragenlijst gebruik je Cronbach alfa.

Verder is ook factor analyse aangewezen om de onderliggende structuur na te gaan.

Maar wat doe je bij vragnlijsten die bestaan uit meerdere ja/nee vragen?

Deze voldoen niet aan de vereisten voor een factor analyse.

Kan Cronbach-alfa dan nog uitgevoerd worden en is er een alternatief voor de factor analyse?

Of is voor vragenlijsten waaruit de verschillende items bestaan uit dichotome uitkomsten een andere methodologie voorhanden om de validiteit na te gaan?
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Als items dichtotoom zijn, is het gebruikelijk om in plaats van met de Pearson correlaties te werken met zogenoemde polychorische correlaties. Dat wordt trouwens ook aangeraden voor ordinale likert-items.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11135-008-9190-y

In de cursus PB0802 wordt trouwens uitsluitend gewerkt met Pearson correlaties, hetgeen dus volgens sommige statistici discutabel is.

Als alternatief voor de Cronbach's alfa wordt voor dichotome items de Kuder-Richardson (KR) gebruikt.  

MvG, Rolf
door (13.1k punten)
...