Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij thema 9 van IDA (tentamencasus) werden een aantal variabelen gegeven waarvan opgegeven werd dat "... In deze casus gaan we er vanuit dat dit is uitgezocht en dat is gebleken dat deze laatste vijf variabelen het intervalniveau hebben."
Vermits het nu intervalvariabelen zijn kunnen we hiervan een gemiddelde berekenen.

Ik kan mij vergissen, maar volgens mij heeft dit geen zin vermits het eigenlijk categorieën zijn die enkel een waarde gekregen hebben (0,1,2,3). Een gemiddelde van vb. 2.345 van een variabele met 4 categorieën  lijkt mij tamelijk betekenloos.

Kan/mag men daar dan rekening mee houden en eventueel gebruiken voor verdere berekeningen vb. SS en MS?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (540 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het aantal verschillende meetwaarden van een variabele zegt niets over het meetniveau. Als extreem voorbeeld is daar de dichotome variabele; deze heeft per definitie het intervalniveau, omdat het interval tussen twee opeenvolgende meetwaarden altijd precies even groot is (dat is namelijk maar een interval).

Voor een gegeven dataserie kun je onderzoeken om de aanname, dat het een intervalvariabele betreft, ook echt aannemelijk is. Echter, de benodigde analyses zijn te complex voor deze cursus (zelfs voor het gehele curriculum).

Daarom wordt hier gespecificeerd wat het meetniveau is van deze variabelen. Deze variabelen hebben dus het intervalniveau.

Je stelling dat de waarden slechts symbolisch zijn, klopt dus niet (n jouw woorden: je vergist je dus inderdaad). Je impliciete aanname dat een meetniveau te bepalen is op basis van het aantal mogelijke meetwaarden dus ook niet, trouwens - dus dat zou ik ook vergeten als ik jou was :-)
door (77.7k punten)
OK Dank voor het antwoord!
...