Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Wanneer ik met een fanova commando in R de analyse op bv interactie-effecten uitvoer dan zie ik geen eta kwadraat. Deze zou volgens de uitwerking in thema 2.4 0,07 moeten zijn

fanova(Simon,y = "reactietijd", between = c("oor","commando"),plot=TRUE)
Flexible Analysis of Variance was called with:

  Dependent variable: reactietijd
  Factors: oor & commando

Between-subjects factor 'oor' does not have class 'factor' in dataframe 'Simon'. Converting it now.
Between-subjects factor 'commando' does not have class 'factor' in dataframe 'Simon'. Converting it now.

Anova Table (Type III tests)

Response: reactietijd
              Sum Sq Df  F value  Pr(>F)    
(Intercept)  1938085  1 174.0922 < 2e-16 ***
oor            12344  1   1.1088 0.29656    
commando       33027  1   2.9667 0.09015 .  
oor:commando   50719  1   4.5560 0.03690 *  
Residuals     667951 60                     
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (760 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je kunt de eta^2 met de hand berekenen door de variantie (SumSq, SS) voor het betreffende effect te delen door de totale variatie (de optelsom van alles in de SumSq kolom). Je hebt gelijk dat het wel zo makkelijk zou zijn als dit automatisch zou gaan! We zullen dit in een volgende versie inbouwen.
door (77.8k punten)
...