Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij de beide hoofdeffecten leeftijd en voorlichting krijg ik wel dezelfde gemiddelden , SE en df maar ik krijg een andere SS en andere F waarde dan in de uitwerking van sportcasus thema 2.5 vraag 13 staat Hoe kan dat?

Ik heb in R het volgende commando gebruikt:

fanova(Sportnieuw,y = "sportscore2", between = c("leeftijd","voorlichting"),plot=TRUE)
Flexible Analysis of Variance was called with:

  Dependent variable: sportscore2
  Factors: leeftijd & voorlichting

Between-subjects factor 'leeftijd' does not have class 'factor' in dataframe 'Sportnieuw'. Converting it now.
Between-subjects factor 'voorlichting' does not have class 'factor' in dataframe 'Sportnieuw'. Converting it now.

Anova Table (Type III tests)

Response: sportscore2
                       Sum Sq  Df  F value         Pr(>F)    
(Intercept)           102.722   1 193.6324      < 2.2e-16 ***
leeftijd                8.028   1  15.1324      0.0001788 ***
voorlichting           24.333   2  22.9343 0.000000005956 ***
leeftijd:voorlichting   6.019   2   5.6725      0.0046142 **
Residuals              54.111 102                            
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Ik heb het ook geprobeerd met een Oneway te doen maar daar heb ik hetzelfde probleem

> ### nu gaan we het hoofdeffect leeftijd bekijken
> oneway(Sportnieuw$sportscore2,Sportnieuw$leeftijd,plot=TRUE)
### Oneway Anova for y=sportscore2 and x=leeftijd (groups: jonger dan 45, ouder dan 45)

Omega squared: 95% CI = [.22; .48], point estimate = .36
Eta Squared: 95% CI = [.24; .46], point estimate = .36

                                   SS  Df    MS    F     p
Between groups (error + effect) 53.48   1 53.48 60.5 <.001
Within groups (error only)       93.7 106  0.88           

> by (Sportnieuw$sportscore2,Sportnieuw$leeftijd, stat.desc)
Sportnieuw$leeftijd: jonger dan 45
     nbr.val     nbr.null       nbr.na          min          max        range
  54.0000000    0.0000000    0.0000000    1.0000000    5.0000000    4.0000000
         sum       median         mean      SE.mean CI.mean.0.95          var
 180.0000000    3.0000000    3.3333333    0.1398812    0.2805661    1.0566038
     std.dev     coef.var
   1.0279123    0.3083737
------------------------------------------------------------
Sportnieuw$leeftijd: ouder dan 45
     nbr.val     nbr.null       nbr.na          min          max        range
  54.0000000    0.0000000    0.0000000    1.0000000    4.0000000    3.0000000
         sum       median         mean      SE.mean CI.mean.0.95          var
 104.0000000    2.0000000    1.9259259    0.1147776    0.2302147    0.7113906
     std.dev     coef.var
   0.8434398    0.4379399
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (760 punten)
Aanvullend: ik heb nu contrasten gedefinieerd:

contrasts(Sportnieuw$voorlichting)<-cbind(c(-2,1,1),c(0,-1,1))
contrasts(Sportnieuw$leeftijd)<-cbind(c(-1,1))

en daarna krijg ik wel de correcte getallen met
sportModel <- aov (sportscore2 ~ leeftijd*voorlichting, data=Sportnieuw)
summary( sportModel)

maar nog niet met Fanova. Ik lees in de beschrijving van Fanova dat "contrasts" nog niet is ontwikkeld voor Fanova. Kan dit het verschil verklaren?

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...