Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Wanneer ik een herhaalde metingen analyse uitvoer in R krijg ik bij Mauchly's test alleen een "w" gerapporteerd en de bijbehorende p - waarde. Hoe kan ik ook een chi waarde gerapporteerd krijgen uit R?

Mijn script was als volgt"

longSport <- melt(SportBeperkt, id="X",measured= c("sportscore1","sportscore2", "sportscore3"))
View(longSport)
### nu gaan we de kolommen even goede namen geven
names(longSport)<-c("Participant","Sportscore", "Frequentie")
### We willen nu van SPortscore een factor maken
longSport$Sportscore <- factor(longSport$Sportscore, labels=c("sportscore1","sportscore2", "sportscore3"))
### We gaan nu contrasten definieren: eerste is sportscore 1 vergelijken met 2+3
### de tweede is om sportscore 2 en sportscore 3 te vergelijken
NiksWel <-c(-2,1,1)
Later <-c(0,-1,1)
contrasts(longSport$Sportscore) <-cbind(NiksWel,Later)
### Hier ga je de contrasten bekijken in een tabel
longSport$Sportscore
### We definieren hier de repeated measures ANOVA (pagina 569)
longSportModel <-ezANOVA(data=longSport,dv=.(Frequentie),wid=.(Participant),within=.(Sportscore),detailed=TRUE,type=3)
### We bekijken de repeated measures ANOVA. we zien bij Mauchly dat de sphericiteit is geschonden
### de lower limit voor GG is 1/(4-1) =0,33. In de output staat 0,9i bij Huntsveld dat is het dichts bij 1
### dus we gebruiken HF
### SSd is de error
longSportModel

en dit leverde dan de volgende output op:

$`ANOVA`
       Effect DFn DFd        SSn       SSd         F            p p<.05        ges
1 (Intercept)   1 107 2325.38272 287.28395 866.09764 4.137149e-53     * 0.86393909
2  Sportscore   2 214   24.39506  78.93827  33.06725 3.062299e-13     * 0.06245259

$`Mauchly's Test for Sphericity`
      Effect         W           p p<.05
2 Sportscore 0.8822516 0.001307374     *

$`Sphericity Corrections`
      Effect       GGe      p[GG] p[GG]<.05       HFe        p[HF] p[HF]<.05
2 Sportscore 0.8946557 4.2598e-12         * 0.9088698 2.985557e-12         *

>
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (760 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Het omrekenen van een W naar Chi-kwadraat is niet zo eenvoudig, en ik ben ook niet bekend met een manier om dit automatisch in R te laten berekenen. Een direkte berekening is lastig met de hand, maar er is af te leiden dat via een natuurlijk logartime van W een goede benadering van de chi-kwadraat te verkrijgen is. Ik weet niet meer in welk paper dit behandeld werd, maar de procedure is als volgt:

Stel eerst vast:

- k (aantal herhaalde metingen)

- n (aantal personen/observaties per herhaalde meting)

Daarmee kun je d berekenen:1 - ((2 * ((k - 1)^2)+(k - 1)+2)/(6*(k - 1)*(n - 1)))

Zodra je d hebt berekend kun je vervolgens de chi-kwadraat benaderen door de formule:


-1(n-1)*d*ln(W)


In het kader van opdrachten is het geen probleem is om in deze situatie enkel W en p te rapporteren (ondanks dat Field daar anders over denkt). Voor de opdrachten is met W en p voldoende helder waar het over gaat, en dat je de juiste statistiek hebt gerapporteerd
In de link hieronder is de r-code die ik heb gebruikt om in de sportcasus W naar Chi-kwadraat om te zetten. De bijbehorende p-waarde die wordt weergegeven (0.001227994) komt dicht in de buurt van de p-waarde in je vraag.

http://tpcg.io/Yy7EDj

door (63.0k punten)
bewerkt door
Dank voor het heldere antwoord,. Als hoop ik natuurlijk wel dat er ooit nog een functie komt in R om dit voor me te doen.

Als ik met de tentamenopdracht aan de slag ga, kan ik dan volstaan met het rapporteren van w en de bijbehorende significantie?
Ja hoor, ik denk dat in het kader van opdrachten het geen probleem is om enkel W en p te noemen (ondanks dat Field daar anders over denkt). Met W en p is voldoende helder waar het over gaat, en dat je de juiste statistiek hebt gerapporteerd! Ik zal het nog even aan het antwoord toevoegen.
...