Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Paragraaf 1.1 Ethiek van experimenteel onderzoek in het werkboek/op Youlearn gaat over "de belangrijkste kwesties met betrekking tot psychologische experimenten", aldus de inleiding. De paragraaf bevat inderdaad allerlei ethische kwesties met voorbeelden uit de praktijk. 

De laatste alinea gaat over "Het schrijven van de procedure in een methodesectie", later "procedure sectie" en "subkop design" genoemd. Dit lijkt - maar dat is een aanname - een tekst te zijn die overgenomen is uit een stappenplan voor het opzetten van een onderzoek. Ik kan de tekst moeilijk rijmen met het onderwerp etische kwesties en het maakt bovendien dat ik me afvraag wat de overige secties/stappen dan inhouden.

Mijn vragen: 

  • klopt het dat dit onderwerp hier "uit de lucht komt vallen" (of heb ik iets gemist)? en zo ja, 
  • wat is de context? en 
  • komt de gehele procedure later nog terug?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (960 punten)
Bedankt voor je vraag. Wat is precies je vraag? In een manuscript wordt de procedure van een experiment beschreven, dus mijn inschatting is dat er aangegeven wordt wat men in zo'n manuscript beschrijft.

Oh sorry, ik had gehoopt dat de titel van mijn post "1.1 Ethiek - Het schrijven van de procedure in een methodesectie: context?" en mijn vragen "Mijn vragen: klopt het dat dit onderwerp hier "uit de lucht komt vallen" (of heb ik iets gemist)? en zo ja, wat is de context? en komt de gehele procedure later nog terug?"

duidelijke vragen waren. 

Maar de context is dus "In een manuscript wordt de procedure van een experiment beschreven, dus aangegeven wordt wat men in zo'n manuscript beschrijft." 

Die uitleg/tekst (manuscript) komt niet in het werkboek voor. (Suggestie: wellicht is dat stukje verbindende tekst weggevallen). 

Vraag: Wat bedoel je met "manuscript"? 

  • Een onderzoeksaanvraag?
  • Een plan van aanpak/ontwerp voor een onderzoek? 
  • Een  onderzoeksverslag? 
  • Anders, namelijk ...

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Een manuscript waarin de procedure toegelicht wordt kan verschillende vormen aannemen. Het kan een onderzoeksaanvraag zijn, of een verzoek naar een interne of externe ethische commisie, een volledige wetenschappelijke verslagging aangeboden ter peer review, of een congresvoorstel. Ieder schrijfproduct waarin een plan van aanpak, of een beschrijving van studieuitkomsten wordt beschreven is een wetenschappelijk manuscript waarin de methode van onderzoek in aan bod komt.

In de eindopdracht is de procedure van het experiment van de opdracht al ingevuld. In dit vak is het daarom niet nodig om zelfstandig een proceduresectie te kunnen schrijven. Het is wel belangrjk om te weten dat het bestaat, en welke informatie daar doorgaans in vermeld wordt, of kan worden.
door (63.5k punten)
...