Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In het onderzoek naar het effect van een Mindfulnesscursus op geluk werd deelnemers voorafgaand aan de cursus en na de 1e en 2e bijeenkomst gevraagd hun geluk op te geven, waarna met SPSS Within Subjects Effects worden berekend. De vraag is welke uitspraak over het effect van Mindfulness op geluk kan worden gedaan en het formele antwoord is dat Mindfulness een significant effect op geluk heeft.
Ik zou menen dat het antwoord moet zijn dat uit de SPSS resultaten niets is af te leiden en dat een andere analyse nodig is en in werkelijkheid zou ik ook nooit op basis van dit onderzoek de statistische uitspraak onderschrijven dat Mindfulness een significant effect op geluk heeft.
De reden is dat dit onderzoek erg veel trekken heeft van een pre-experimenteel onderzoek in de vorm van een One-group Pre-Post Design en dat daarom geen statistische conclusies kunnen worden getrokken. Weliswaar is verdedigbaar dat het óók op een quasi-experiment in de vorm van een enkelvoudige tijdreeks kan lijken, maar daarvoor vind ik de uitbreiding t.o.v. het One-group Pre Post Design met slechts één extra nameting veel te mager. Ook het feit dat er slechts één enkele voormeting is geweest, brengt met zich dat er geen stabiel beeld is gevormd en dat het gebruik van statistiek hier om op basis daarvan conclusies te trekken niet is gerechtvaardigd.
Eens?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (810 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Hoewel ik in je verhaal best mee kan komen denk ik dat je twee zaken met elkaar vermengd die in een onderzoeksprocedure uit elkaar getrokken worden: een statistische interpretatie, en een statistische inferentie. Bij het evalueren van output kijkt men onder andere naar 'significantie'. Dat is een tamelijk droge vaststelling van de p-waarde en de claim die men wenst te maken (de hypothese die getoetst wordt).

Later, in de discussie vind de inferentie naar de populatie plaats, en daar is ruimte om te bedenken of het experiment in staat was om de causaliteitsclaim te maken (interne validiteit). Dus mijn advies is om wanneer er naar een puur statistische conclusie gevraagd wordt nog niet te veel te refleceren op de validiteit; dat is een zaak voor een latere stap in het proces.
door (63.1k punten)
...