Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Bij opdrachten 1 en 2 van thema 4.1 de Sportcasus krijg ik wel dezelfde gemiddelden en sd maar een afwijkende F met andere vrijheidsgraden dan in de uitwerking staat. Mijn syntax was de volgende:


### we willen nu kijken op de voormeting of er al een verschil is tussen de verschillende groepen
oneway(Sportnieuw$sportscore1,Sportnieuw$voorlichting,plot=TRUE)
describeBy(Sportnieuw$sportscore1,group=Sportnieuw$voorlichting)

met als uitkomst

Oneway Anova for y=sportscore1 and x=voorlichting (groups: controle groep, digitale folder, persoonlijk advies)

Omega squared: 95% CI = [.02; .23], point estimate = .1
Eta Squared: 95% CI = [.03; .21], point estimate = .12

                                   SS  Df   MS    F    p
Between groups (error + effect) 12.52   2 6.26 7.25 .001
Within groups (error only)      90.67 105 0.86          

In de uitwerking van de opdracht wordt 

F(2, 66.775) = 8.526 , = .001). gehanteerd, 

Hoe kan het verschil worden verklaard?

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (760 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Als je test of de assumptie van de homogeniteit van de varianties wordt geschonden met Levene's test statistic, dan blijkt dat het geval te zijn (F(2,105) = 10.225, p <.001). Dus er moet worden gecorrigeerd.

Indien de Welch correctie wordt toegepast, dan blijkt er een positief verband te zijn tussen voorlichting en het aantal keren sport (F(2, 66.775) = 8.526, p = .001). Dit is het antwoord uit het werkboek.

Wellicht praktisch om te onthouden dat de vrijheidsgraden genoemd in de F-statistic (dus F( df1, df2), waarbij df staat voor degrees of freedom)) zonder correctie altijd gehele getallen zijn. De correcties indien (a) de assumptie van homogeniteit van de variantie (in geval van een factoriële ANOVA (= between subjects = tussenproefpersonen) blijkens Levene's - test of (b) sphericitiet (in geval van een Repeated Measures ANOVA (= within subjects = binnenproefpersonen) blijkens Mauchly's test, zijn geschonden leiden er toe dat het aantal vrijheidsgraden met een correctiefactor wordt vermenigvuldigd, waardoor dat niet meer gehele getallen zijn.

In dit geval wees het antwoord uit het werkboek met een df2 van 66.775 er dus al op dat er een correctie had plaatsgevonden.
door (810 punten)
...