Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks

Beste docenten en medestudenten,

In: Leeswijzer Hoofdstuk 12 uit 5de editie Field: Comparing Several Independent Means

(dr. Ron J. Pat-El, 2018)

staat bij

12.10. Calculating the effect size (blz: 567)

Belangrijk: Het staat u volledig vrij om in SPSS de effectgrootte op te vragen (onder options: vink ‘estimates of effect size’ aan). SPSS geeft vervolgens in de ANOVA output ook een kolom met de partial eta-squared. In deze cursus wordt deze effectgrootte ook als een acceptabele maat gezien.

Ik kan deze mogelijkheid niet vinden onder de options van Analyze->compare means-> one way ANOVA (zie screenshot onder)

In de output is partial eta-squared ook niet te vinden:

Is dit gebaseerd op een ander versie van SPSS?
Ik gebruik de versie 25.

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (180 punten)
In het antwoord niet opgenomen, maar om in te gaan op je specifieke verwijzing naar de leeswijzer; ik zal die referentie naar SPSS verwijderen; ik heb iets te makkelijk aangenomen dat studenten dezelfde kennis over SPSS bezitten als ik, en dat is natuurlijk een beetje dom, zoals onze Konining zou stellen.

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Helaas is in de 'One-way ANOVA' die aangeroepen wordt via Analyse -> Compare Means geen optie om de effectgrootte weer te geven. Maar belangrijker: er bestaat in een one-way ANOVA geen partiele eta-squared, omdat 'partieel' betekent 'de unieke correlatie tussen een gegeven X en een Y'. Wanneer je meerdere X'en hebt (meerdere independent variabeles) dan wil je weten hoeveel correlatie tussen een independent en Y uniek is tussen die twee, dus zonder de correlatie die overlappend is met andere independent variables. In een one-way ANOVA is daarom de effectgrootte niet partieel, maar 'gewoon' de proportie verklaarde variantie tussen X en Y. Dat wordt in een ANOVA uitgedrukt in r2 wat ook eta genoemd wordt. Dus: Eta2 is de effectgrootte wanneer je maar 1 predictor hebt. Als je meerdere predictoren hebt dan wil je per predictor een Eta2 weten (in plaats van over het geheel), en dan wordt het een partiele Eta2

Het is mogelijk om deze effectgrootte met de hand te berekenen. Field (vijfde editie) beschrijft op blz 567 de procedure om Eta2 (r2) te berekenen. De Eta2  wordt berekend door SSM te delen door SST.

SSM is hier 20.133 (between groups combined), en de SST is 43.733 (Total). 

20.133 / 43.733 = 0,46036 wat afgerond ongeveer Eta2 = 0.46 betekent.

Als de one-way ANOVA wordt uitgevoerd middels Analyse -> General Linear Model -> Univariate, dan is er onder Options de mogelijkheid om het vakje Estimates of Effect Size aan te vinken. Dit levert een door SPSS berekende (partial) Eta2 op in de output. 

door (63.5k punten)
Dank je voor deze toelichting.
...