Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In verwerkingsopdracht 2.3 vraag 8 worden er 3 manieren aangereikt om te controleren op uitbijters. Eén van de technieken is een outliers afleiden uit IQR of inter quartile range. In de terugkoppeling staat dat 'Geen van de fouten zijn groter dan 1.5 IQR'. 

Ik heb in spss het commando examine variables uitgevoerd en  de descriptive tabel geeft een IQR aan van 6 bij fouten. Dit komt niet overeen met bovenstaande conclusie dat fouten niet groter zijn dan 1.5 IQR.

Kijk ik naar een verkeerde tabel? Moet ik hiervoor een ander commando uitvoeren? Wat doe ik verkeerd?

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (190 punten)
Begrijp ik je vraag goed wanneer ik stel dat het getal IQR=6 groter is dan 1.5, en dat daarom het antwoord niet matched? Of bedoel je iets anders?

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

emial van ron: IQR > 1.5 is te streng. Ik zou eerder (en dat is ook wat SPSS doet) kijken naar IQR > 3, wat in SPSS als sterretjes aangegeven worden ipv van bolletjes. Voor meer uitleg kun je bijvoorbeeld Andy Field 5e editie 5.5 raadplegen, hier wordt op bladzijde 194 visueel gemaakt wat in SPSS het verschil is tussen een outlier en een extreme score, waarbij dat laatste extra aandacht behoeft.

Zie ook een document in worden dat ik samen met Gjalt-Jorn Peters schrijf; op bladzijde twee hebben we een aantal belangrijke kanttekeningen geplaatst bij het evalueren van outliers: https://psyarxiv.com/a5h9y/

Deze informatie komt overeen met een van de verwerkingsopdrachten in thema 2, waar zal blijken dat de outliers daar wellicht de enige zinvolle data blijken.

door (430 punten)
...