Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Beste,

Ik doe onderzoek naar de relatie tussen het percentage vrouwen in board of directors en de uitgaven van die bedrijven aan R&D. Ik heb data van de jaren 2008-2012. Dmv die data probeer ik conclusies te trekken of bedrijven met meer/minder vrouwen in de board meer/minder uitgeven aan R&D maar ook wanneer het % vrouwen in de board stijgt/daalt het aannemelijk is dat de R&D uitgeven al dan niet stijgen/dalen.
in Methodologie door (120 punten)
Hmm, interessant. Ik weet het antwoord ook niet zo snel. Ik zal dit aan mijn collega's voorleggen. Nog even om te checken wat verificaties.

Als ik het goed begrijp is 'bedrijf' je onderzoekseenheid. Dit betekent dat je waarschijnlijk minimaal rond de honderd bedrijven (heel erg natte-vinger) moet hebben om een zinvol antwoord te kunnen geven op je eerste onderzoeksvraag - heb je die? Zonee, heb je power-analyses gedaan, en op basis van welke informatie?

Er even vanuit gaande dat je voldoende data hebt zodat een analyse zinvol is, eerst even je onderzoeksvragen herformuleren richting een analyse. Je eerste vraag is dus: is er een samenhang tussen percentage vrouwen en R&D uitgaven? Je tweede vraag is: is er een samenhang tussen verandering in percentage vrouwen tussen twee opeenvolgende jaren en een verandering in R&D uitgaven tussen twee latere opeenvolgende jaren?

Kloppen die onderzoeksvragen?
Beste Gjalt-Jorn,

Bedankt voor je reactie. Ik heb inmiddels twee hypothesen opgesteld.

1) Hoe meer vrouwen in de board of directors, hoe lager de uitgaven aan R&D.

 

2) In board of directors met ten minste drie vrouwen wordt het effect het negatieve effect op R&D versterkt.

Vraag 1 en 2 heb ik nu min of meer samengevat in de eeste hypothese.

Van ongeveer 325 bedrijven heb ik data over een periode van 5 jaar. Dit heb ik geherstructureerd in SPSS. Dat betekent dat ik 325x5= 1625 values heb voor R&D. Daarover ben ik van plan een regressie analyse te doen.

Hoop dat dit de goede manier is.
Ik vrees dat je, met je herstructurering, alle metingen als onafhankelijke data beschouwd. Dat klopt niet; de datapunten van hetzelfde bedrijf lijken meer op elkaar dan van een ander bedrijf (er zijn verschillen over tijd, maar vooral stabiliteit over tijd). Je moet die afhankelijkheid dus modelleren. Als je alle 5 de jaren ineens wil analyseren, betekent dit dat je Multilevel Regressie moet gebruiken. Hier is een bron voor in de M&T community; misschien is het handig om daarmee te beginnen?

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Om je eerste hypothese ("Er is een positieve samenhang tussen het aantal vrouwen en de uitgaven aan R&D") te toetsen, lijkt een correlatieanalyse (percentage vrouwen <-> uitgaven R&D) me voldoende?

Voor je tweede hypothese ("Er is een positieve samenhang tussen de toename van het aantal vrouwen en de toename in de uitgaven voor R&D") ben ik benieuwd naar het antwoord! De beginneling in mij zou stomweg ook een correlatieanalyse uitvoeren... Als eerste variabele zou ik dan het verschil nemen: "percentage vrouwen NA" - "percentage vrouwen VOOR". Als tweede variabele het verschil "R&D NA" - "R&D VOOR". Als die correlatie significant is, dan lijken je gegevens me de hypothese te ondersteunen?

(ik neem aan dat uitgaven R&D ook als percentage van de investeringen of zo wordt berekend?)
door (7.9k punten)
...