Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In opdracht 1.3.2 wordt gevraagd naar de manier waarop data het beste verzameld kan worden bij de onderzoeksvraag "‘Welke ervaringen hebben depressieve patiënten in het Nederlandse zorgsysteem?’"

Het antwoord luidt: "In dit geval lijkt het handig om de data te verzamelen via focusgroepen. (...) Omdat de ervaringen waarschijnlijk niet heel persoonlijk zijn of gevoelig liggen, en waarschijnlijk niet zo complex zijn dat het zinvol is om er zeer diep op in te gaan, hebben individuele interviews bovendien weinig meerwaarde. Tot slot lijkt het internet geen handige keuze: interactie tussen deelnemers loopt minder soepel, en het grote voordeel van het internet (de anonimiteit) biedt weinig voordeel in dit geval."

Als ik Box 3.2 van het boek erbij pak (zie hieronder) en die naast de DSM IV criteria voor de Major Depressive Disorder leg (helemaal onderaan), dan is mijn antwoord "interviews" of een "anonieme online discussie groep". Ik kan me namelijk moeilijk voorstellen (maar misschien ben ik de uitzondering) dat iemand die aan de DSM symptomen leed of lijdt, de energie heeft voor verre reizen, en/of de moed heeft voor groepsdiscussies over dit onderwerp. Ook al gaat het dan om het Nederlandse zorgsysteem, het ligt zeer voor de hand dat de aanleiding expliciet of impliciet aan de orde komt.

Vraag: Kun je toelichten hoe "depressie" (in aanmerking nemende de DSM symptomen en Box 3.2 in het boek) als aanleiding voor het beoordelen van het Nederlandse zorgsysteem "waarschijnlijk niet heel persoonlijk zal zijn of gevoelig zal liggen, waarschijnlijk niet zo complex zal zijn, en het grote voordeel van het internet (de anonimiteit) in dit geval weinig voordeel biedt"?

Alvast bedankt.


Boek Qualitative Research Practice:

  • subject matter: motivations, impacts, outcomes, private subjects, sensitive issues
  • study population: likely or able to travel

DSM-IV Criteria for Major Depressive Disorder (MDD):

• Specific symptoms, at least 5 of these 9, present nearly every day:
1. Depressed mood or irritable most of the day, nearly every day, as indicated by either subjective report
(e.g., feels sad or empty) or observation made by others (e.g., appears tearful).
2. Decreased interest or pleasure in most activities, most of each day
3. Significant weight change (5%) or change in appetite
4. Change in sleep: Insomnia or hypersomnia
5. Change in activity: Psychomotor agitation or retardation
6. Fatigue or loss of energy
7. Guilt/worthlessness: Feelings of worthlessness or excessive or inappropriate guilt
8. Concentration: diminished ability to think or concentrate, or more indecisiveness
9. Suicidality: Thoughts of death or suicide, or has suicide plan

in Kwalitatief Onderzoek (OKO, PB16x2) door (960 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Hier lopen twee zaken door elkaar. Ten eerste het onderwerp van de studie (ervaringen in het zorgsysteem) en ten tweede een kenmerk van de doelgroep (depressive patienten).

Met betrekking tot het eerste geldt dat ervaringen met het zorgsysteem (e.g. of behandelingen worden vergoed, wachtttijden, sociale vaardigheden van hulpverleners, service van verzekeraars, etc) waarschijnlijk niet heel persoonlijk ligt, gevoelig ligt, of complex is. Als de studie in plaats daarvan bijvoorbeeld over intimidatie door artsen in het zorgsysteem zou gaan zou het een ander verhaal zijn.

Het tweede punt met betrekking tot de depressieve diagnose: de kans dat die depressie inhoudelijk gespreksonderwerp wordt is een inschatting, die de schrijver duidelijk anders maakte. Het zou kunnen dat de depressie wel gespreksonderwerp wordt. Dan is de vraag of dit voor de deelnemers belastend is. Bij onderzoek over zelfmoord bleek bijvoorbeeld, tegenintuitief genoeg, dat deelnemers hierdoor minder snel zelfmoord pleegden. In een recente studie die we deden over euthanasie bij psychiatrisch patienten bleek hetzelfde: de deelnemers gaven aan het heel prettig te vinden over hun doodswens te kunnen spreken. De vraag is of dit ook geldt voor depressieve patienten.

Het operationele punt dat depressieve patienten wellicht niet goed in staat zijn te reizen is een heel goed punt, en zou een terechte reden kunnen zijn om toch individuele interviews of online interviews te gebruiken!

(Zoals duidelijk moge zijn: er bestaan geen goede of foute antwoorden. Het is belangrijk er goed over na te denken, en de doelgroep te kennen en/of te betrekken, om dit soort afwegingen goed te maken.)

door (77.8k punten)
...