Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks
Ik haal vast iets door elkaar:

Laatste vragen van de tentamen casus gaan over manipulaties. Via spss kun je als je meerdere groepen wilt meten een One-Way ANOVA doen (en dus niet met een t-toets) met daarbij een test voor de Homogeneity of variance. Hier volgen twee tabellen uit. De ANOVA met de F waarde en de bijbehorende significantie, en een tabel met de significantie van de Homogeneity. Welke significantie moet ik nu gebruiken om de vraag te beantwoorden of de manipulatie een effect heeft gehad op de onafhankelijke variabelen?

Ik zou het ANOVA tabel pakken, omdat deze het hele model meet met de verschillen in variantie van de groepen - zowel er in als er omheen (F) meet. De Homogeneity is meer een indicatie of we te maken hebben met gelijke groepen en dus deze meting kunnen zien als waardevol?

Ik heb het gevoel dat dit toch niet klopt, ik kan het niet duidelijk terug vinden. Dank alvast.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (430 punten)
Mag ik vragen welke bron je gebruikt om de ONE-WAY ANOVA op te leren en te leren interpreteren? Waar in de bron is het onduidelijk hoe je de output moet interpreteren?

Dank je wel voor je reactie. Mag ik de output interpreteren als: de assumptie van Homogeinity is niet significant en dus blijft deze overeind. Hierdoor kan ik verder gaan en kijken naar de ANOVA uitkomsten, daar  bevinden zich drie variabelen onder de 0.05. Deze zijn significant en we kunnen hierdoor de nulhypothese verwerpen? Mijn vraag is mag ik pas verder gaan met het kijken naar de significantie in de anova als de homogeinity niet significant is? Ik hoop dat niet alles door elkaar gooi. Dank alvast voor je geduld.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
ONEWAY pulse_post palpitation tremor numbness itching headache BY condition_adrenaline
  /STATISTICS HOMOGENEITY BROWNFORSYTHE WELCH 
  /MISSING ANALYSIS.

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Dank voor je aanvulling op de vraag. Ik zou Field er nog eens goed op naslaan. Hij geeft duidelijke uitleg van alle tabellen die bij SPSS-analyses verschijnen. Aangezien het de tentamencasus betreft kan ik er verder niet in detail op ingaan. Succes!
door (2.1k punten)
geselecteerd door
...