Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Als iets niet significant is met de gegeven alpha van 5% hoe kan het dat het antwoord toch A is? Ik moet iets over het hoofd zien. De geschatte regressiecoefficient is niet significant dus kun je toch niet stellen dat de kans groter is dan 5% om deze of een grotere regressiecoefficient te vinden als de nulhypothese waar is? Dan zou het toch b moeten zijn?

61.1 Wat betekent het als de p-waarde van een geschatte regressiecoëfficiënt niet significant is met alpha = 5%?

a De kans is groter dan 5% om deze of een grotere regressiecoëfficiënt te vinden als de nulhypothese waar is.

b De kans is groot dat de gevonden waarde van de regressiecoëfficiënt nul is.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (430 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het correcte antwoord is (a).

De nulverdeling geeft aan wat de kans is op de gevonden waarde (dus hier: geschatte regressiecoefficient) of extremer als de nulhypothese waar is (dat is: als in werkelijkheid de regressiecoefficient 0 is).

Antwoord (b) is niet correct omdat er wordt gesproken over de gevonden waarde van de regressiecoefficient. Je berekent niet de kans dat de gevonden waarde van de regressiecoefficient 0 is (dat is niet nodig aangezien je kunt zien of deze wel/geen nul is; tevens zal deze door ruis bijna nooit precies 0 zijn).
door (2.1k punten)

Excuus ik ben vast blind, maar dan zou er toch moeten staan : .... geschatte regressiecoëfficiënt niet significant is met alpha = 5%? 

of misschien snap ik niet waarom een p-waarde niet significant met een alpha waarde ook kan beteken dat een nulhypothese waar is? Ben ik nu in de war (vast) of lees ik het verkeerd?

Bij nulhypothesetoetsing ga je er altijd vanuit dat de nulhypothese waar is (=aanname) en bereken je dan de kans op de gevonden waarde (of extremer) uit je steekproef. Verduidelijkt dit iets?
thanks, ik snap bij alle andere vragen of discussie heel goed de theorie maar het zal aan mij en juiste deze vraagstelling liggen dat ik het niet zie. Het is goed zo. dank voor je reactie!
Nee sorry ik snap het nog steeds niet.. In een andere oefententamen vraag werd juist gesteld dat de alpha niets te maken had met de kans op een gevonden P-waarde. De alpha gaf aan wat de kans is op het onjuist of juist verwerpen van de nul hypothese. Waarom wordt die alpha dan nu ineens wel gebruikt om de kans op een regressiecoefficient te vinden???
...